התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

בדיקת מסוגלות הורית

נוספים : תסקיר פקידת סעד | חטיפת ילדים | תסמונת ניכור הורי | משמורת משותפת | הפרת הסדרי ראיה | הסדרי ראיה

שאלת המשמורת על הילדים מתייחסת באופן ספציפי ליכולתו של כל אחד מבני הזוג לשמש כהורה מתאים לילד, והדגש הוא על מסוגלותו של אותו הורה לענות על צרכיו של הילד.

נכון להיום, קובע חוק הכשררות המשפטית והאפוטרופסות, כי כל עוד אין סיבות חזקות כנגד , עדיף לילד לגדול ולהתחנך על ידי אמו לפחות עד הגיעו לגיל שש שנים ("חזקת הגיל הרך"). עם זאת, אין החוק משתמש בלשון ציווי בנושא זה, אלא משאיר את שיקול הדעת לבית המשפט או בית הדין.

לאחרונה החלו להשמע יותר ויותר דעות מגורמים מקצועיים בדבר הצורך בביטול חזקת הגיל הרך, והשארת ההכרעה בעניין משמורת הקטינים בכל מקרה לגופו, כאשר העיקרון המנחה את בית המשפט באופן קבוע הוא טובת הקטינים באותו מקרה נתון.

כאשר בית משפט אינו מצליח להכריע לגבי מי יהיה ההורה שיקבל משמורת על הילדים -הוא יכול להורות על ביצוע מבחני מסוגלות הורית לשני ההורים או לאחד מהם, כדי לקבוע מי הוא ההורה הראוי ביותר לקבל את אותה חזקה על הקטינים.

לצורך כך ביהמ"ש  נעזר באנשי מקצוע מומחים בתחום, אשר לאחר בדיקת מסוגלות הורית להורים, יגישו לביהמ"ש חוות דעת עדכנית אודות מסוגלותו של כל הורה שנבדק. כמובן שחוות דעת המומחה מוגשת לביהמ"ש כהמלצה בלבד, ולביהמ"ש שיקול דעת בלעדי האם לקבל את עמדת המומחה או לדחותה.