התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

גובה המזונות

נוספים : מזונות ילדים מסבא וסבתא | סירוב האב לשלם מזונות | הפחתת מזונות ילדים | הגדלת מזונות ילדים | דמי טיפול | מדור ואחזקתו

ככלל אב יהודי חייב בדמי מזונותיו של ילדיו הקטינים באופן מוחלט עד גיל 15.

צרכים אלו מתחלקים לצרכים בסיסיים כגון מדור, אוכל, בגדים, ולצרכים מדין צדקה הכוללים הוצאות חינוך, נסיעות, טיולים, חוגים, קייטנות וכדו’.

דמי המזונות מחושבים על פי גיל הילדים  באופן הבא:

עד גיל 6 – חובה אבסולוטית של האב למזונות ילדיו, הן ההכרחיים והן מדין צדקה.

מגיל 6 עד גיל 15 – חובה אבסולוטית של האב למזונות ילדיו ההכרחיים בלבד, חלוקה שווה בין ההורים  של מזונות מדין צדקה.

מגיל 15 עד גיל 18 – חובה משותפת של שני ההורים על מזונות הילדים של כל הרכיבים.

שירות צבאי – אב חייב בתשלום שליש ממזונות ילדיו במהלך שירותם הצבאי.

חרף העובדה שהמזונות מחויבים באופן שווה בין ההורים, החל מגיל 15 ואילך, עדיין קיימת נטיה להטיל את מרבית הנטל על האב, מתוך הכרה בעובדה שהאם היא זו שמגדלת את הילדים.

בפני בית המשפט בבואו לקבוע את גובה דמי המזונות  עומדים שיקולים רבים.  בית המשפט נדרש לבחון לעומק מהם צרכיו ההכרחיים של הילד ( בהם כאמור יישא האב באופן מוחלט), מהם צרכיו מדין צדקה (החלק  בו יהיו חבים ההורים באופן שווה), יבחן את  כושר ורמת ההשתכרות של ההורים והאם מצבו של הילד מצריך טיפולים רפואיים או הוצאות מיוחדות.

כמו כן, על ביהמ"ש בבואו לפסוק מזונות  לשקול את ההתפתחויות העתידיות בפרנסתם ו\או בריאותם של ההורים ולנסות לקחת בחשבון גם תחזיות עתידיות של כל תיק המונח לפניו.

על כן נושא המזונות תלוי בכל מקרה ומקרה ונסיבותיו שלו ותלוי במספר רב של גורמים שונים ולכן צפוי להשתנות מתיק לתיק.

הפסיקה קבעה כי צרכיו הבסיסיים של הילד הינם סכום קבוע אשר אינו משתנה בין ילד עני לבין ילד להורים עשירים.

עוד נקבע כי סכום מזונות עומד על 1,250 שקלים לחודש לילד, כאשר  סכום זה אינו דורש הוכחה בבית המשפט.

סכום זה כמובן איננו כולל צרכים נוספים של הקטין לרבות מגורים, הוצאות חינוך, חוגים, קייטנות הוצאות רפואיות חריגות וכדו'.

בבואו לפסוק את גובה המזונות על ביהמ"ש להבטיח אף את  רמת החיים אשר הייתה נחלתו של הקטין, טרם הגירושיין, ולפסוק בהתאם. ככל שרמת חייו של הקטין הייתה גבוהה יותר כך יפסקו גם מזונות בשיעור גבוה יותר בהתאמה.