התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

הגדלת מזונות ילדים

נוספים : מזונות ילדים מסבא וסבתא | סירוב האב לשלם מזונות | הפחתת מזונות ילדים | דמי טיפול | מדור ואחזקתו | גובה המזונות

דמי מזונות נפסקים על ידי בית המשפט תוך ניסיון לחזות את צורכיהם של הילדים – בהווה ובעתיד.

יחד עם זאת, השופט הוא לא מלאך או נביא.  לכן פעמים רבות משתנות בעתיד הנסיבות בהתאם לצרכי הילדים ולא אחת מוגשות תביעות להגדלת דמי מזונות לביהמ"ש.

תביעה להגדלת מזונות יכולה להיות מוגשת על ידי ההורה המשמורן ו/או על ידי הקטינים עצמם.

בתי המשפט פסקו לא אחת כי פסק דין בעניין מזונות הוא אינו סופי ואינו מהווה מחסום בפני פניה חוזרת בתחומים אלה לבית המשפט.

צדדים לתביעת מזונות יכולים לשוב ולדון בסכום המזונות שנקבע כל אימת שמתקיים בעניינם שינוי נסיבות מהותי. בדומה לפסיקה להפחתת מזונות  גם כאן מונח נטל הראיה על הטוען לשינוי המזונות.

כאשר פונים לביהמ"ש בתביעה להגדלת מזונות יש לעמוד בשלושה תנאים מצטברים על מנת שביהמ"ש יקבל את התביעה:

הראשון ובדומה לתביעה להפחתת מזונות על הטוען להגדלת המזונות חובת ההוכחה כי ישנה שינוי נסיבות מהותי וקשר ישיר בין הצורך להגדלת המזונות לבין הנסיבות.

השני על הטוען להגדלת מזונות להוכיח כי במועד מתן פסק הדין המקורי לא היה ניתן לצפות את שינוי הנסיבות המהותי שהתרחש.

השלישי על הטוען להגדלת מזונות חובה לפנות לביהמ"ש הנכבד בתום לב ונקיון כפיים.

בהתקיים שלושת התנאים ביהמ"ש ייטה לקבל את התביעה ולהגדיל את המזונות שנקבעו.