התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

הסדרי ראיה

נוספים : תסקיר פקידת סעד | חטיפת ילדים | תסמונת ניכור הורי | בדיקת מסוגלות הורית | משמורת משותפת | הפרת הסדרי ראיה

כאשר זוג הורים מחליט על גירושין,  באופן טבעי השאלה המרכזית העולה בדיונים בין הצדדים היא שאלת המשמורת והחזקה על הילדים.

על פי רוב, יקבע בית המשפט הורה אחד כמשמורן ויזכה אותו בכך שהילדים יהיו בחזקתו, יגורו בביתו והוא יהיה אחראי על כל צרכיהם. בית המשפט אינו מפקיר את ההורה השני וקובע בעבורו מועדים קבועים ומוסדרים מראש בהם יפגוש את ילדיו. מועדים אלו נקראים בשפה המקצועית – "הסדרי ראיה".

בבואו לפסוק הסדרי ראיה ומשמורת ביהמ"ש יראה לנגד עיניו את הכלל המנחה של "טובת הקטין" ותפיסה זו היא המנחה אותו במועד קבלת ההחלטות.

הסדרי ראייה נקבעים על פי רוב בבית המשפט תוך כדי התייחסות לתסקיר המוגש בעניין המשפחה ע"י פקידת סעד אשר בחנה את הנפשות הפועלות והיחסים בניהן.

הסדרי ראיה מקובלים הינם מפגשים פעמיים בשבוע באמצע שבוע במשך כמה שעות אחרי הצהרים, אשר נקבעים באופן מסודר ובשעות קבועות מראש.

נהוג לקבוע הסדר של מפגשים בסופ"ש וחגים בד"כ לסירוגין. לרוב נהוג גם בכל שבת שנייה שהילדים ילונו בביתו של ההורה השני במהלך סוף השבוע.

במהלך חופשות ממוסדות החינוך נהוג להגביר את הסדרי הראיה כך שגם ההורה הלא משמורן יוכל לבלות זמן ב עם ילדיו בחופש.

חרף האמור לעיל ישנה חשיבות גדולה לגיל הקטינים בנוגע להסדרי הראיה ובאופן טבעי ככל שהילדים גדולים יותר כך עמדתם בנוגע לקיום הסדרי הראיה והתדירות נשמעת יותר.