התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

הסכם גירושין

נוספים : תביעה לביטול הסכם | הסכם פונדקאות | הסכם חיים משותפים | הסכם שלום בית | הסכם ממון

הסכם גירושין בדרך של הסכמה הוא פתרון מועדף. הסכם גירושין בא כדי לאפשר לבני הזוג להיפרד בצורה נעימה עד כמה שאפשר ומבלי להיגרר לערכאות משפטיות לבזבז כסף, אנרגיה, עצבים וזמן.

כדאי להגיע להסכם גירושין מאשר להמתין להחלטות ולתת לבתי המשפט לפסוק בעניינכם כיוון שהליכים אלו יכולים להימשך שנים ותוצאתם לעולם אינה ידועה מראש. בהסכם גירושין אתם קובעים כיצד ברצונכם לגשר על המחלוקות.

כאשר נערך הסכם גירושין יש לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני,  אשר יתנו לו תוקף של פסק-דין.

הסכם גירושין כולל את כל הנושאים השנויים במחלוקת בין בני הזוג, הסכם הגירושין הינו אישי לכל זוג ומותאם ביחס לנסיבות האישות של כל זוג, כאשר בין היתר הדברים המוסדרים בהסכם ישנם מספר פרמטרים המשותפים לכל זוג כגון:

רכוש: חלוקת הרכוש אשר נצבר על ידי בני הזוג במהלך השנים.

משמורת ילדים: איזה הורה יהיה המשמורן ומה הם הסדרי הראיה שיקבעו להורה שאינו משמורן.

חינוך הילדים: אופי השותפות בקבלת ההחלטות באשר לחינוכו של הילד.

מזונות ילדים: גובה דמי המזונות בהם אמור לשאת בן הזוג שאינו משמורן.

הגט: יש להסדיר את הגט שיינתן לאישה על ידי הבעל.

הסכם גירושין טוב ינוסח באופן כזה שימנע מהצד השני אפשרות להגיש בעתיד תביעה העומדת בניגוד לקבוע בהסכם גירושין שכבר נחתם אושר ע"י בית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין.

עיקרון מנחה הניצב אל מול עיני בית המשפט בבואו לאשר הסכם בין הצדדים הוא עיקרון טובת הילד. בית המשפט נוטל על עצמו את האחריות על הקטין והדאגה לצרכיו וזכויותיו. לא כל הסכמה בין ההורים תקבל אישור, הסכמה אשר נוגדת את עיקרון טובת הילד לא תאושר.

ביטול ו/או שינוי ההסכם גירושין יכול להעשות באופן הבא:

כאשר הביטול ו/או השינוי הינו בהסכמת שני הצדדים, במקרה זה הביטול ו/או השינוי יעשה בכתב ויובא לאישור ביהמ"ש. אין תוקף לשינוי ו/או ביטול ההסכם בהעדר אישור בית משפט.

כאשר רק אחד הצדדים מעוניין לשנות ו/או לבטל אזי על הצד המעוניין בביטול ו/או שינוי להוכיח כי קמה לו אחת העילות לביטול החוזה הקבועה בחוק החוזיים, טעות, הטעיה, כפיה, תרמית ועושק.

כמו כן צד יכול לבקש ביטול ו/או שינוי כאשר ישנו שינוי נסיבות מהותי שנוצר לאחר חתימת ההסכם כגון: לגבר נולד ילד נוסף מנישואיו החדשים והוא מבקש להחית את המזונות שנקבעו, או שעבר תאונה והוא אינו עובד ו/או נכה וכיוצ"ב.