התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

הסכם ממון

נוספים : תביעה לביטול הסכם | הסכם פונדקאות | הסכם חיים משותפים | הסכם שלום בית | הסכם גירושין

נושא הסכם הממון גורם לאי נעימות בין בני הזוג אך חשוב לזכור כי האהבה הקיימת בין בני הזוג בעת חתימת ההסכם יכול ולא תשרוד בעוד שנים, ואם נישואי הצדדים יעלו על שירטון בעתיד, יהיה ניתן ליישב ברוח טובה את המחלוקות הרכושיות ביניהם לאור הסכם הממון.

חתימה על הסכם ממון מבטיח כי בן הזוג לא נישא מסיבות כלכליות. כאשר קיים פער כלכלי גדול בין הצדדים ו/או כאשר צד אחד הביא לתא המשפחתי כספים ו/או נכסי מקרקעין קיים חשש כי מי מבני הזוג נישא נוכח הממון הרב. חתימה על הסכם ממון יכולה למנוע עגמת נפש זו.

הסכם ממון מבטיח כי צד שאף אם לא תרם לתא המשפחתי בפרנסתו אך תרם רבות בעול גידול הילדים וחינוכם מטלות הבית וכו' ואשר הנכסים המשותפים לא נרשמו על שמו ואין לו בהכרח שליטה עליהם, לא ייצא מן המערכת הזוגית ללא חלק הוגן בזכויות המשותפות לאחר שהקדיש חלק משמעותי מחייו לתא המשפחתי חתימה על הסכם ממון יכולה למנוע עגמת נפש זו.

הסכם הממון יכול למנוע סחיטה של אחד מבני הזוג כאשר הנישואין מגיעים לקיצם, כאשר יש צד שמעוניין להתגרש וצד שלא. כאשר יש הסכם ממון הצד המעוניין להתגרש לא יאלץ לוותר על זכויותיו כדי לזכות בחירותו. כאשר קיים הסכם ממון יש לבצע את תנאיו ואף צד לא יוכל לסחוט את משנהו.

הסכם ממון יכול להגן על ילדים מנישואין קודמים שכן ילדים מנישואים קודמים חוששים לגורל ירושתם כאשר ההורה שנישא מחדש יחתום עם בן זוגו על הסכם ממון המבטיח כי חלקם של ילדיו ברכוש לא יפגע עשוי דבר זה להיטיב את היחסים בינם לבין בן הזוג החדש ולמנוע חששות מיותרות. בהעדר הסכם ממון עתיד בן הזוג החדש לרשת חלק מן הרכוש על חשבון הילדים.

חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל"ג (1973), הינו החוק המסדיר את היחסים הרכושיים שיחולו בין בני זוג במקרה של גירושין או פטירה. החוק חל על כל הזוגות שנישאו לאחר 1.1.74. עם פקיעת הנישואין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל הנכסים אשר בני הזוג צברו במהלך חייהם המשותפים. נכסי מקרקעין מכוניות, תוכניות חיסכון, קופות גמל, ניירות ערך, פנסיה ועוד.

הסכם ממון בא כדי להסדיר את חלוקת הרכוש באופן שונה מזו הקבועה בחוק במקרה של פקיעת הנישואין. ההסכם צופה פני עתיד ונכנס לתוקף רק במצב של פקיעת הנישואין.

הסכם ממון חייב להיעשות בכתב ולקבל אישור של בית משפט או של בית דין רבני. כאשר ההסכם נערך בטרם הנישואין ניתן לאשר אותו גם אצל נוטריון. הסכם ממון שלא קיבל את האישור הדרוש חסר כל תוקף משפטי או ערך כלשהו. אפשר יהיה לנסות וללמוד מהסכם לא מאושר על כוונת הצדדים אך לא תמיד עניין זה יתקבל שכן העובדה שההסכם לא אושר יכולה להעיד דווקא על כך שאחד הצדדים לא הסכים לו ועל כן לא אושר ההסכם.