התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

הסכם פונדקאות

נוספים : תביעה לביטול הסכם | הסכם חיים משותפים | הסכם שלום בית | הסכם גירושין | הסכם ממון

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד הילוד) התשנ"ו- 1996 עוסק בהסכם בין הורים מיועדים לבין אם נושאת, לפיו מסכימה האם הנושאת להתעבר בדרך של השתלת ביצית מופרית בזרע האב המיועד, לשאת את ההריון עבור ההורים המיועדים ולמסור את הילד לאחר הלידה להורים המיועדים. 

החוק מיועד לנשים בגיל הפוריות שאינן יכולות להתעבר ולשאת הריון או כי הריון עלול לסכן משמעותית את בריאותן. אם נושאת (פונדקאית) היא אשה הנושאת הריון עבור הורים מיועדים. לצורך אישור הסכם לנשיאת עוברים בין הורים מיועדים לאם נושאת יש לפנות לועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים.

הפונדקאות מאפשרת לזוגות שמסיבה כלשהי אינם יכולים להרות וללדת להביא לעולם ילדים. הפונדקאות, מאפשרת קשר גנטי בין הילד להוריו (לפחות לאחד מהם), הוא בכך שהיא מספקת אלטרנטיבה לאימוץ, שהינו לרוב תהליך ארוך ומורכב.

פונדקאות כוללת הסכם כתוב בין האם הפונדקאית לבין הזוג שעתידים לקבל את התינוק לרשותם. בישראל, ההסכם הוא חובה, והוא מקבל תוקף לאחר אישור ועדה מיוחדת במשרד הבריאות.

בהסכם מוותרת האם הפונדקאית על האחריות הורית על הילוד, ומעבירה אותו לצד החתום על ההסכם.

פונדקאות בישראל מותרת עפ"י החוק. יש צורך לקבל אישור משרד הבריאות,לפי "חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996". על פי החוק הסכם פונדקאות נכנס לתוקף רק לאחר עריכת הסכם בכתב בין ההורים המיועדים לאם הנושאת ‘‘‘ואישורו על ידי ועדה‘‘‘, הכוללת מומחים רפואיים, משפטיים, סוציאלים ודתיים. ההורים המיועדים הם בני זוג, בגירים, תושבי ישראל, והאם הפונדקאית אינה נשואה המועמדת לאם פונדקאית אינה קרובת משפחה של אחד מן ההורים המיועדים. המועמדת לאם הנושאת היא בת אותה דת. המועמדת להיות אם נושאת בין הגילאים 22-38, לא-נשואה, ואשר ילדה לפחות פעם אחת בחייה, אך לא יותר מארבע פעמים.

החוק מתיר לשלם לאם הפונדקאית תשלום לכיסוי הוצאותיה וכפיצוי על אובדן כושר השתכרות וכדומה.