התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

הסכם שלום בית

נוספים : תביעה לביטול הסכם | הסכם פונדקאות | הסכם חיים משותפים | הסכם גירושין | הסכם ממון

הסכם שלום בית בא על מנת לאפשר לבני הזוג לנסות לשקם את חיי הנישואין ולהציל את התא המשפחתי. הסכם שלום בית אמור למנוע מהצדדים לפנות לבית המשפט או בית הדין הרבני ובכך שאף צד לא יצור לעצמו יתרון כלשהו וכך הצדדים יוכלו להקדיש את כל המאמצים לצורך שלום הבית.

על מנת לשפר את סיכויי הצלחתו של נסיון שלום בית, על ההסכם לכלול את מרבית ההבנות
לגבי המחלוקות בין בני הזוג, והגדרת מנגנון לפתרונן. בהסכם יש להגדיר את התנאים אשר על בני הזוג לקיים על מנת לנסות ולגשר על המחלוקות.

נושאים אשר יש להכניס ולתאם ציפיות בעבורם  במסגרת הסכם שלום בית הינם קביעת שעות הנוכחות של בני הזוג בבית, אופן חלוקת הנשיאה במטלות הבית אופן חינוך הילדים, הסדרת ניהול העניינים הכספיים, הסדרת חיי האישות של בני הזוג וכו'.

לאחר עריכת הסכם שלום בית, יש להביאו לאישור של בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני. לאחר אישור ההסכם הוא מקבל תוקף של פסק דין. תוקפו של הסכם שלום בית שלא עבר אישור של ערכאה משפטית, מוטל בספק.

כל אחד מבני הזוג בכל זמן שיבחר יכול להחלטי שההסכם בטל ופונים להליך גירושין. נהוג לקבוע תקופת ניסיון או תנאים המפסיקים את מצב שלום הבית ומפעילים את תנאי הגירושין.

ישנם כאלו החפצים בבית ולא בשלום בית:

שלום בית צריך להיעשות בתום לב ומרצון אמיתי לגשר על הפערים ולשמר את חיי הנישואין, ישנם מקרים בהם צד אחד אשר מעוניין בשלום בית מוותר על רכוש ו/או כספים על מנת להגיע להסכם שלום בית. בעוד הצד השני אשר אינו מעוניין בשלום בית אלא רק בוויתורים הממוניים מסכים לחתום על ההסכם, אך לאחר חתימת ההסכם מחליט הצד השני לחזור בו משלום הבית בטענות שונות  ההסכם מתבטל אך הויתורים הממוניים נותרים על כנם.

במקרים כאלו יש להיוועץ בעו"ד מומחה בתחום, יש לבחון היטב את נכונות בן הזוג לתת הזדמנות אמיתית לשלום בית. את הסדרת העניינים הרכושים יש לבצע בצורה נבונה אשר תמנע מליפול במלכודות של בן הזוג.