התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

הפחתת מזונות ילדים

נוספים : מזונות ילדים מסבא וסבתא | סירוב האב לשלם מזונות | הגדלת מזונות ילדים | דמי טיפול | מדור ואחזקתו | גובה המזונות

הלכה פסוקה היא כי פסקי דין במזונות אינם פסקי דין חלוטים וניתן לערער עליהם במרוצת השנים.

השופטים אינם נביאים ואין להם את היכולת לצפות שינויי נסיבות מהותיים בצרכי הקטינים מחד, ובצרכי האב מאידך. לאור זאת  פעמים רבות מוגשות לבתי המשפט תביעות על ידי האב להפחתת מזונות.

יחד עם זאת תביעה להפחתת מזונות היא תביעה קשה ועל תובע הפחתת מזונות להוכיח לביהמ"ש כי התרחש שינוי נסיבות מהותי על מנת שביהמ"ש יפחית את גובה המזונות.

שינוי נסיבות מהותי יכול להתקיים מכמה סיבות. לדוגמא שינוי לרעה במצבו הכלכלי של האב  כאשר הוא מאבד את עבודתו (אם בגין פיטורים ואם בעקבות סגירת עסק עצמאי). עניין נוסף אשר יכול להוות גורם לשינוי נסיבות הינו נישואין שניים והולדת ילדים נוספים אותם חייב האב לזון ועל כן הוא זכאי יהיה להתחשבות ביהמ"ש במצבו.  עניין נוסף שיכול להצביע על שינוי נסיבות מהותי הינו בגין מחלה רפואית או תאונה שאירעה לאב ושינתה את כושר השכרותו ו/או את מצבו הרפואי.

לא תמיד מדובר בהפחתת מזונות אשר נובעת דווקא בסיטואציה של שינוי במצב הכלכלי של האב. ידוע  לכל כי גירושין אינם קלים לילדים,  ולעיתים הם קשים פי כמה לבני הזוג.

בדרך כלל זוכה האמא להיות ההורה המשמורן על הילדים ואילו האב משלם את דמי המזונות ומקבל הסדרי ראיה. במקרים רבים, המשקעים בין בני הזוג נותרים בעינם גם לאחר גירושיהם והדבר גורם להסתה חמורה של הילדים כנגד מי מההורים בד"כ כנגד האב שאינו ההורה המשמורן.

במקרה בו  מתואר מצב קיצוני בו הילדים אינם מעוניינים בקשר עם אביהם, בית המשפט יכול להכריז על הקטינים כ"סרבני קשר" או "בן מורד"

במקרים אלה, יכולה להתקבל תביעה להפחתת מזונות ו/או ביטולם כאשר מדובר בסיטואציות קיצוניות במיוחד.

ביהמ"ש נותן משמעות גדולה בבואו לפסוק בהליך של הפחתת מזונות  גם לקשר שבין הקטינים לאב המשלם, הסיבות לטיב הקשר שבין האב לקטינים וכמובן לגיל הקטינים.