התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

הפרת הבטחת נישואין

נוספים : חלוקת רכוש | מזונות ידועה בציבור

ההבטחה לנישואין היא חוזה מחייב. על הסכמים להינשא יש להחיל את דיני החוזים על היחסים בין בני הזוג. החוזה נוצר אם הצדדים התכוונו ליצור ביניהם יחס משפטי מחייב. אם בני הזוג ראו עצמם כבולים מבחינה משפטית, או שההתחייבות ביניהם היא אך במישור החברתי היא שאלה שצריכה להיבחן עלידי בית המשפט.

יש לבדוק את התנהגות הצדדים, טיב הקשר ותוכנן של ההבטחות.  הסתמכות של הצד שקיבל את ההבטחה ושינוי מצבו לרעה עשויים להוות הודחה לעניין חוזי.  החוזה להינשא הינו חוזה מיוחד הצד הנפגע צריךלהסתפק בפיצויים ןתן לא לא ניתן לכפות על צד להינשא בכח.

ישנה אפשרות לתבוע פיצויים מכוח עילה חוזית כאשר יש הפרה של הבטחת נישואין, גם במקרה שאחד מבני בזוג נשוי לאחר.

הדעה הרווחת בפסיקה היא: "תביעה כזאת יש בה, כמעט תמיד, משהו מן הדוחה" כי היא יוצאת מתוך ההנחה, כי הגבר או האישה חייבים היו להתחתן עם בן-הזוג האחר אך ורק בשל ההבטחה שננולמרות שאין אהבה ביניהם.

"לפי התפיסה המקובלת כיום בחברה חופשית בחירת בן זוג היא הכרעה אישית-אינטימית העשויה להשתנות ללא סיבה רציונלית. הכרעה זו היא פועל יוצא של אותו תהליך מורכב המכונה 'אהבה', ובתור שכזאת עליה להיות נקיה מכל לחץ חיצוני וחופשיה מכל התערבות זרה. לשון אחרת: על אדם להיות בן-חורין לחזור בו מהבטחת נישואים".

בכדי שתתגבש עילת הפרת הבטחת נישואין, יש לבחון האם הייתה הבטחה מחייבת כאמור בדיני החוזים. האם אותה הבטחה מעידה על מסוימות וגמירות דעת מצד המציע שעולה לכדי קיבול. דבר זה יכול ויאמר מפורשות ויכול שיעשה בדרך של התנהגות.

לא כל התנהגות נחשבת כהבטחה לנישואין. יחסים טרום נישואין רבים עלו על שרטון. כאשר מדובר בהתקשרות אישית אינטימית שאינה ניתנת לאכיפה, יש לבחון באופן זהיר את רצון הצדדים וכוונתם, האם היתה כוונה משפטית ברורה, האם ראו עצמם הצדדים מחויבים מבחינה משפטית, או שראו עצמם כמחויבים אך במישור המוסרי חברתי.

יש לבחון את הראיות הנסיבתיות של מתן ההבטחה, כשאין צורך בהסכמה פורמאלית או בפירוט הטכניקה של צורת טקס הנישואין. די בהוכחת עובדות שיש בהן להכריע את המסקנה כי הצדדים הגיעו למצב בו רצו לכרות ברית חיים ונישואים יחד.

בית המשפט נוהג לפסוק בגין הנזק הממוני שנגרם ע"י הצד המפר וכן בגין עוגמת נפש כאב וסבל יש לזכור כי אף אדם לא יעש לאור העובדה שאדם לא יעשה שיקול של "עדיף להתחתן" מאשר לשלם את הפיצוי שעתיד להיפסק  בגין הפרת הבטחת הנישואין.