התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

זכאות אישה למזונות

נוספים : סירוב הבעל לשלם מזונות | מדור ספציפי | שלילת מזונות אישה

כל עוד בני הזוג נשואים אישה זכאית למזונות מבעלה. התנהגויות מסוימות של האישה עלולות לשלול ממנה זכאותה. לשאלת הזכאות יש חשיבות מכרעת, שכן אישה המקבלת מזונות יכולה לנהל מאבק ממושך על חשבון הבעל, ולכפות עליו תנאים, שספק אם היה מסכים להם מלכתחילה.

חיוב בעל במזונות אישתו כולל את כל הצרכים הנדרשים לקיומה ורווחתה לרבות מזון, שכר דירה, הוצאות אחזקת בית, נסיעות, עוזרת, אחזקת רכב, קוסמטיקה, ביגוד וכו'.

זכות האישה למזונות מגולמת בדיני ישראל בעקרון "עולה עמו ואינה יורדת עמו". האישה זכאית לחיות באותה רמה כמו שהורגלה אליה בבית הבעל, גם אם היא באה מרקע כלכלי נמוך יותר. הבעל אינו יכול לדרוש ממנה, כי תחזור לחיות ברמה שלפני הנישואין, אלא אם מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לקיים עבורה רמת חיים טובה יותר. היות והאישה "עולה עמו", היא זכאית תמיד לקבל את מזונותיה לפי עושרו. אם מצב הבעל קשה, עדיין זכאית האישה, לכל הפחות, לאותה רמת חיים לה הייתה רגילה בטרם נישואיה. מכאן, הביטוי "ואינה יורדת עמו". גם בעל שירד מנכסיו, נדרש להקפיד על רמת החיים של אשתו בהתאם לרמת החיים אליה הורגלה, ולכל הפחות, לרמת החיים לה הייתה מורגלת בטרם נישואיה. השיקול העיקרי בקביעת גובה המזונות הוא, יכולתו הכלכלית של הבעל ורמת החיים בה הוא חי. יכולתו הכלכלית של הבעל נגזרת מכושר השתכרותו הפוטנציאלי, בצירוף הכנסותיו מרכוש. הבעל מחויב במזונות אישה כל עוד הם נשואים.

 כאשר לאישה יש דירה בבעלותה, או תוכניות חיסכון, או כל רכוש אחר, אין בכך בכדי להשפיע על קביעת גובה המזונות, שכן אין עליה חובה לממש רכוש על מנת לכלכל עצמה. להבדיל מהכנסות שיש לה מאותו רכוש, דמי שכירות מדירה או ריבית מחסכונות, שכן אלו ילקחו בחשבון כאשר באים לקבוע את גובה המזונות בבית הדין הרבני. מנגד בבית המשפט לענייני משפחה, יהיו מקרים בהם יפסקו מזונות לאישה, תוך התעלמות מרווחים שמניבים נכסיה.