התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

זכויות סוציאליות ופנסיה

נוספים : רכוש שניתן במתנה או ירושה | חלוקה לא שוויונית | נכסי קריירה ומוניטין | פירוק שיתוף | איזון משאבים | יחסי ממון

זכויות סוציאליות בגין פנסיה ופרישה וכן יתר הזכויות הסוציאליות כגון (קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים וכיוצ"ב) נכללים במסגרת הנכסים שיש לחלקם בין בני זוג במועד גירושין.

פסיקת בתי המשפט במספר רב של פסקי הדין שדנו בעניין חלוקת הזכויות הסוציאליות קבעה שחלוקת התפקידים בין בני זוג, נעשית לטובת התא המשפחתי כולו, כאשר כל אחד מבני הזוג תורם את חלקו לתועלת המשפחה כולה.

במצב אשר בן זוג אחד בעל פוטנציאל השתכרותי גדול וצובר זכויות סוציאליות רבות בעוד האחר עובד בעבודות הבית השונות ובכך מעניק את השקט המתאים לבעל הפוטנציאל לממש אותו, יש לראות בשני בני הזוג הפועלים יחד לטובת המשפחה, כל אחד בתחומו ועפ"י כישוריו לצורך מטרה אחת של רווחת המשפחה.

לא יהיה ראוי והוגן שאישה אשר במשך השנים עבדה בגידול הילדים וחינוכם תוך טיפוח הבית והמשפחה תוך שהיא מעניקה לבעלה את השקט הנפשי לעבוד, להתקדם ולממש את הפוטנציאל ההשתכרותי שלו,  לא תהנה בסופו של יום באופן שווה מהזכויות הסוציאליות הרבות שהוא צבר במקום עבודתו משך השנים.

יודגש כי לשיוך המגדרי אין כל חשיבות להוראות החוק וכמובן שגם אישה שצברה זכויות סוציאליות במקום עבודתה נדרשת לשתף בהן את בעלה.

במקרים רבים לצורך חישוב איזון המשאבים בין הצדדים יעזרו בתי המשפט במומחה מתחום האקטואריה אשר יפעל לעריכת חוות דעת לאופן איזון המשאבים.

ישנם שני אופנים עיקריים בהם ניתן לפעול לאיזון המשאבים במועד פקיעת הנישואין, הראשון באמצעות היוון הזכויות למועד הגירושין והשני הוא חלוקת הזכויות בהתאם למועד התגבשותם בפועל קרי המועד בו הכספים יהפכו לכספים נזילים.