התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

חוק הכשרות המשפטית ואפוטרופוס

נוספים : חוק מידע גנטי | חוק בתי המשפט לענייני משפחה | חוק הירושה | חוק יחסי ממון

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962

פרק ראשון: כשרות משפטית

1. כשרות לזכויות ולחובות

כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר-לידתו ועד מותו.

2. כשרות לפעולות משפטיות

כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית-משפט.

3. קטינות ובגירות

אדם שלא מלאו לו 18 שנה הוא קטין; אדם שמלאו לו 18 שנה הוא בגיר.

4. פעולות של קטין

פעולה משפטית של קטין טעונה הסכמת נציגו; ההסכמה יכולה להינתן מראש או למפרע לפעולה מסויימת או לסוג מסויים של פעולות. יכול נציגו של קטין לבט%D