התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

חלוקת רכוש

נוספים : הפרת הבטחת נישואין | מזונות ידועה בציבור

בני זוג נחשבים ידועים בציבור כאשר הם מחליטים לנהל משק בית משותף אך לא להתחתן. כאשר זוגות אלו יאלצו בעתיד לבצע חלוקת רכוש (מוות או פרידה) אזי העיקרון אשר לפיו תתבצע חלוקת רכוש במצב בו אין חוזה הסכם ממון אשר מגדיר בדיוק את אופן חלוקת הרכוש במצב של מוות או פרידה. יש לבחון קיומם בפועל, של שני תנאים מצטברים: בני הזוג ניהלו אורח חיים תקין ובני הזוג השקיעו "מאמץ משותף" לשמירה על תקינותו ופעילותו של משק הבית המשותף שלהם.

אין פרק זמן מינימאלי הדרוש ליצירת המעמד המשפטי של "ידועים בציבור". כל מקרה נבדק לגופו ולכן גם קשר של מספר חודשים בלבד יכול להספיק כדי שבני הזוג ייחשבו לידועים בציבור. חשיבות גדולה יש לעובדה האם הצדדים ניהלו משק בית משותף כידועים בציבור והתגוררו תחת קורת גג אחת.

קיום התנאים המצטברים מעיד על כך כי הצדדים בחרו לשתף בנכסים המשמשים אותם בחיי היום יום זה את זה.

העיקרון המנחה, בדיון בשאלת חלוקת הרכוש של בני זוג, ידועים בציבור, לפיו פועל בית המשפט במדינת ישראל בבואו לפסוק בתביעות רכוש, הוא כי בני זוג, אשר בחרו במודע שלא להינשא, לא היו בהכרח חפצים בחלוקת כל רכושם, גם אם חיו תחת קורת גג אחת במשך תקופה מסויימת וניהלו אורח חיים תקין.

לכן במקרה של מחלוקת בין הצדדים, יוטל נטל ההוכחה על קיומה של חזקה לשיתוף בנכסים שבמחלוקת, על הצד שמבקש לקבל זכויות בנכסיו של בן הזוג. הצד הטוען לשיתוף, צריך להוכיח, כי לבני הזוג היתה כוונה בהסכמה לשיתוף בנכס או בנכסים נשוא המחלוקת.

נטל ההוכחה הרובץ לפתחו של בן זוג ידוע בציבור כבד יותר מנטל ההוכחה הדרוש כאשר מדובר בזוג נשוי.

מצב הידועים בציבור בעניין הפנסיה – בן הזוג של בעל קרן הפנסיה זכאי לזכויות הפנסיה של בן זוגו עבור התקופה היחסית בה התגוררו יחדיו וניהלו משק בית משותף.