התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

טקס מתן הגט

נוספים : סמכות ייחודית | שלום בית | כתובה | סנקציות נגד סרבני גט | סרבנות גט | עילות גירושין | תביעת גירושין | מירוץ סמכויות

טקס מתן הגט נערך בבית הדין ומתבצע בארבעה שלבים שלב בירור השמות אשר הינו הראשון ועשוי להיערך במועד נפרד מן האחרים. שלושת השלבים האחרים – ביטול המודעות, כתיבת הגט על-ידי הסופר ומסירת הגט – מהווים את סידור הגט עצמו והם נעשים ברצף אחד.

שלב ראשון

בית הדין הרבני מברר את שמות הבעל והאישה וכינוייהם וכן את שמות אבותיהם וכינוייהם. בירור זה נעשה באמצעות חקירת בני הזוג וכן עדים, גם אם הם קרובים לבני הזוג. השמות שנקבעים לאחר חקירת השמות הם השמות הנכתבים בגט עצמו, טעות בכתיבת השמות גורמת לפסילת הגט. לכן, בית הדין הרבני גם מברר לפני העדים והסופר שהאיש והאישה העומדים לפניהם היו עד היום נשואים והם בני הזוג העומדים להתגרש.

העדים האידיאליים הינם אבותיכם – אבי האיש המגרש ואבי האישה המתגרשת. במקרה והאב אינו בחיים או שנבצר ממנו להגיע – יבקשו אנשי בית הדין עד אחר לפי העדפותיהם ולפי האפשרויות המשפחתיות שלכם.

במהלך בירור השמות תישאלו אתם ועדיכם שאלות רבות על נושא השמות, כאשר השאלות יישאלו שוב ושוב בצורות שונות.

לאחר בירור השמות, עוברים לשלב סידור הגט עצמו.

שלב שני

בית הדין מורה לבעל לבטל לפני עדים מודעות שמסר על הגט. האיש מתבקש לחזור על דברי הדיין. מדובר בהתחייבות או אמירה שעלול היה האיש המגרש להשמיע בפני אנשים בעניין גירושיו ,לדוגמא, "אני רוצה שהגט יחול רק אם אשתי תוותר על הרכוש המשותף" , ובכך יתכן שביטל מראש את הגט או קבע בו תנאים וסייג את תחולתו. לכן, וכדי להימנע ממצב שכזה, עורך בית הדין הליך של 'ביטול מודעות' בסמוך לפני מסירת הגט.

שלב שלישי

הכתיבה נעשית באמצעות דיו וקולמוס ועל גבי קלף המוכן מראש בגודל המתאים, תוך הקפדה על כל אות. הסופר הינו שליחו של האיש המגרש לכתיבת הגט, על כן נדרשת נוכחותו של האיש בכל שלבי העבודה. בנוסף לאיש ולסופר נוכחים בכתיבת הגט גם שני עדים שתפקידם להעניק תוקף לגט. אין מדובר בעדים שהבאתם עמכם לצורך בירור השמות, אלא בעדים שהם עובדי בית-הדין ואינם קרוביכם.

כיוון שכתיבת הגט היא תפקידו של האיש המגרש גם כלי הכתיבה בהם נכתב הגט צריכים להיות בבעלותו. לכן שואל בית-הדין את הסופר אם כל כלי הכתיבה והנייר הם שלו, הסופר עונה בחיוב ומעניקם בפני העדים במתנה גמורה לאיש המגרש. האיש מגביה את הנייר והכלים מעל גובה השולחן בידיו, בפעולה משפטית סמלית של קניין. כעת הכלים שייכים לאיש והוא יתבקש על-ידי הדיינים למנות את הסופר לכתוב בהם גט לשמו ולשמה של אשתו ולשם הגירושין.

הסופר מחזיק בידו את הקולמוס, מאשר בפני העדים כי הוא כותב את הגט לטובת המגרש והמתגרשת, ומתחיל בעבודת הכתיבה.

לאחר החתימה בית הדין שב וחוקר את האיש אם הוא מגרש את אשתו מרצונו וכן מבטל שנית את המודעות.

שלב רביעי

מסירת הגט מתבצעת בנוכחות הדיינים חברי בית הדין והעדים שחתמו על הגט. בית הדין הרבני מורה לאישה שתסיר את הטבעות מאצבעותיה ומוודא שהיא מתגרשת מרצונה, ומודיע לה שאחרי הגירושין היא מותרת להינשא לכל אדם חוץ מלכהן, שאסורה לו גרושה. בית הדין הרבני מורה לאישה שתפתח את שתי ידיה ושלא תסגור את ידה על הגט לפני שהבעל יעזוב את הגט. הבעל אומר לאישה "הָרֵי זֶה גִּיטֵךְ וְהִתְקַבֵּל גִּיטֵךְ זֶה וְהָרֵי אַתְּ מְגֹרֶשֶׁת בּוֹ מִמֶּנִּי מֵעַכְשָׁו וְהָרֵי אַתְּ מֻתֶּרֶת לְכָל אָדָם". האישה מקבלת את הגט המקופל לתוך ידיה, מרימה את ידיה האוחזות בגט שמה את הגט תחת בית שחיה השמאלי, סמוך לליבה, והולכת עימו שניים-שלושה צעדים לפנים, מסתובבת וחוזרת על צעדיה. טמינת הגט תחת ידה והליכתה עמו מכריזה קבל עם על גירושיה ומסמלת את בעלותה המלאה של האישה על הגט ואת סיום הנישואין.

בית הדין קורא שוב את הגט ומורה לבעל לתת לסופר במתנה, את כלי הכתיבה והנייר שנשארו. אחרי הגירושין בית הדין מודיע לאישה שאסור לה להתחתן בתוך 92 יום, שהיא אסורה לעולם לכהן, ושאסור למגרש ולמתגרשת להתייחד בינם לבין עצמם לעולם, אלא אם נישאו מחדש.