התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

יחידת הסיוע שליד בית המשפט

נוספים : סמכות ייחודית | סמכות עניינית

מדובר ביחידות הפועלות בסמיכות לחוק בית המשפט לענייני משפחה ועניינן להעניק סיוע ומענה טיפולי לבני משפחה הנמצאים בסכסוך משפטי. המענה ניתן במגוון אפשריות החל מאלימות בתוך המשפחה, סכסוך בין בני הזוג, סכסוך בין הילדים להוריהם וכו’. מטרת היחידות הינה לנסות ולאפשר לבני המשפחה ליישב את הסכסוך בהידברות והבנה.

היחידות אף נותנות ייעוץ משפטי בנושאי גירושין, הסדרי ראיה, משמרות וכו'.  מטרתן של היחידות הינה לשמש ככלי עזר בידי בית המשפט והצדדים המעורבים. לעיתים בית המשפט מבקש מיחידות הסיוע להציג בפניו תמונה חיצונית ואובייקטיבית של הסכסוך, אשר יכולה לכלול תסקירים, ראיונות עם הילדים וחוות דעת מקצועית מפסיכולוג וכו'.

אחד התפקידים המוקנים בחוק לעובדי יחידות הסיוע הוא תשאול של ילדים. והכנה של ילדים לעדות בביהמ"ש לענייני משפחה.

הפנייה ליחידות הסיוע נעשית רק על ידי שופט ומשפחות יכולות לפנות לבית המשפט על מנת לקבל אישור שכזה. לא ניתן לפנות ליחידות באופן עצמאי או פרטי.

כאשר מפנה בית המשפט את הצדדים ליחידת הסיוע, יעוכבו ההליכים ל-30 יום. ואולם חידוש ההליכים ייעשה אם אחד הצדדים סרב להופיע בפני יחידת הסיוע ומסר על כך הודעה לבית המשפט, או כאשר חלפה תקופת עיכוב ההליכים.

כאשר אחד מבני הזוג סירב להופיע בפני יחידת הסיוע, או שפגה תקופת עיכוב ההליכים, יורה בית המשפט לבן הזוג שהגיש את הבקשה להגיש כתב תביעה תוך 30 יום, ויראו את כתב התביעה כאילו הוגש במועד הבקשה ליישוב סכסוך. לא הוגש כתב תביעה- תמחק הבקשה. 

ישנה אפשרות לקיים, לפני נקיטת הליך משפטי דיון בפני יחידת הסיוע. לשם כך יש להגיש "בקשה ליישוב סכסוך". אם מוגשת בקשה כזו לביהמ"ש ע"י צד אחד פונה יחידת הסיוע לצדדים לסכסוך- מודיעה כי הוגשה בפניה בקשה ליישוב סכסוך ומזמינה את הצדדים הנוגעים בסכסוך לנסות ולפתור את המחלוקות בפניה.