התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

יחסי ממון

נוספים : רכוש שניתן במתנה או ירושה | זכויות סוציאליות ופנסיה | חלוקה לא שוויונית | נכסי קריירה ומוניטין | פירוק שיתוף | איזון משאבים

יחסי ממון בין בני זוג נשואים מוסדרים בחוק יחסי ממון. יחסי הממון נוצרים מכוח החיים המשותפים המנוהלים בין בני זוג. יחסי ממון מגובשים בשני הסדרים לפי השנה בה נישאו בני הזוג ומעמדם.

  • זוגות שנישאו לפני 1.1.74 וזוגות שלא נישאו ונחשבים ידועים בציבור תחול עליהם הלכת השיתוף- הלכת השיתוף היא הסדר שיתוף נכסים, פרי חקיקה שיפוטית.

  • זוגות שנישאו אחרי 1.1.74 חל הסדר איזון משאבים, שגובש בחוק יחסי ממון.

ראה לעניין זה בהרחבה  בפרק רכוש משותף בקטגוריה- איזון משאבים.