התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

מדור ואחזקתו

נוספים : מזונות ילדים מסבא וסבתא | סירוב האב לשלם מזונות | הפחתת מזונות ילדים | הגדלת מזונות ילדים | דמי טיפול | גובה המזונות

מדור ואחזקתו נכללים כחלק מהרכבים המוגדרים כצרכים הכרחיים במזונות.

בפסיקה נקבע כי צרכים אלו הינם הצרכים החיוניים שבלעדיהם לא ניתן להתקיים.

הפסיקה הגדירה וקבעה כי הם כוללים מזון, הלבשה והנעלה, מדור ואחזקתו, צרכי חינוך וצרכים רפואיים.

בהתאם לפסיקת בתי המשפט על האב לשאת ב- 30% משכר הדירה כאשר מדובר בילד אחד, 40% כאשר ישנם שני ילדים, 50% מעלות שכר הדירה כאשר ישנם שלושה ילדים ועבור 5-4 ילדים יחויב האב כדי 60% משכר הדירה.

בית המשפט אף קבע כי גם כאשר האם אינה שוכרת דירה אלא רכשה דירה ומחזירה הלוואת משכנתא, יש לחייב את האב בהשתתפות במדורם של הקטינים.

בדומה לחלוקת האחוזים של הוצאות המדור בהתאם למספר הילדים, מחויב האב אף בהוצאות אחזקת המדור. הוצאות אחזקת המדור מוגדרים בין היתר כהוצאות עבור תשלומי ארנונה, חשמל, מים, גז, כבלים וכדו'.