התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

מזונות זמניים

נוספים : משמורת זמנית | צו מניעה | צו עיקול | צו עיכוב יציאה מהארץ

במסגרת תביעת המזונות ניתן להגיש בקשה למזונות זמניים. בקשה זו מוגשת לאחר הגשת כתב התביעה ולאחר שהוגש לביהמ"ש כתב הגנה מטעם הבעל. ביהמ"ש רשאי לקבוע מזונות זמניים, לאחר הגשת בקשה בעניין זה ולאחר שדרש וקיבל את תגובת הצד שכנגד וזאת אף לפני שהתקיים הדיון הראשון בביהמ"ש.

הלכה פסוקה היא כי מזונות זמניים הינם סעד הניתן עד לסיום הדיון בתביעה. המזונות הזמניים, מטרתם לאפשר לשני הצדדים להמשיך את רמת החיים אשר קדמה לפרוץ הסכסוך, ולמנוע יתרון כלכלי שיתבטא ביתרון של צד אחד בהליך המשפטי בטרם התגרשו, וכך לאזן ביניהם בטרם התגרשו מבחינה כלכלית.

על פסיקת המזונות הזמניים לשמר רמת חייהם של המבקשים ברמה דומה לרמת החיים שנהגה לפני הקרע, ובפרט כאשר במהלך הפירוד נפגעת רמת חיים זו של המבקשים (בדר"כ האישה והילדים) בשל פעולות חד צדדיות של הבעל כגון: סגירת החשבון המשותף והפקדת משכורתו לחשבון חדש, ביטול כל ההרשאות בגין הוצאות הבית וכו'.

על פסיקת המזנות הזמניים לא לפגוע בכוחות ויחסי הצדדים לקראת מו"מ בדבר גירושיהם ועליה לשמר מצב שוויוני ביחסי כוחות אלה.

בית המשפט בבואו לדון במתן סעד זמני אינו דן בניתוח מקיף של הראיות, ואף אין הוא חייב לבדוק את מכלול הראיות כאילו עמד להכריע בעניין. בשקלו את עניין הסעד הזמני, מתחשב בית המשפט באיזון שבין האינטרס של המבקשים לקבל סעד זמני מיידי לבין פגיעה אפשרית בבעל.

ההלכה קובעת, כי גם בשלב המזונות הזמניים יפסוק בית-המשפט "מזונות אמיתיים" באם קיימות ראיות לכאורה לכך ולא רק "פסיקה זהירה" טרם קיום דיון הוכחות. אין כל סיבה כי רמת חייהם של המבקשים תשתנה בעטיים של ההליכים המשפטיים.

בכל מקרה, מדובר במזונות זמניים והיה ויתברר לאחר שמיעת הראיות שנפלה טעות בקביעת המזונות הזמניים הרי שניתן לקזז סכומים אלה מהמזונות העתידיים.