התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

מזונות ידועה בציבור

נוספים : הפרת הבטחת נישואין | חלוקת רכוש

מזונות אישה הם מזונות אשר משולמים לאישה נשואה עד לקבלת הגט.

כאשר מדובר בידועים בציבור, בית המשפט לענייני משפח בוחן את מערכת היחסים החוזיים שנוצרו בין הצדדים ועיקרון תום הלב. בהתאם לכך ייקבע אם על הגבר לשלם לבת זוגו "דמי שיקום" או "דמי הסתגלות", שהם המקבילים למזונות אישה, אשר משולמים, לפי הדין העברי.

ההנחה היא כי בין בני זוג, אשר חיו יחד, נוצרת מעין מערכת יחסים חוזיים. בית המשפט מנסה להסיק, מאורח חיי בני הזוג, האם קיימת תלות כלכלית של האישה בגבר והסתמכות על כך שהגבר יפרנס אותה. אם כן אזי יפסקו "דמי שיקום", למשך תקופה מסוימת, כאשר האישה לא עבדה משך ועסקה רק במשק הבית, ואילו הגבר הוא בעל הקריירה והמפרנס העיקרי.

אם כן דמי ההסתגלות שישולמו למשך תקופה שיקבע בית המשפט יאפשרו לאישה להסתגל לחיים החדשים ללא מפרנס על מנת לאפשר לה לעמוד על רגליה ולפתוח בחיים חדשים ועצמאיים. דמי ההסתגלות יכול וישולמו בתשלום חודשי קבוע או תשלום גבוה אך חד פעמי.

"עקרון תום הלב" – קובע כי אישה אשר כל השנים ביצעה את כל עבודות הבית ובכך סייעה לבעלה לפתח את הקריירה, כשהוא נטול דאגות אחרות, תישאר ללא כלום. גם אם לא קיים הסכם בין הצדדים יהא זה ראוי לפסוק "דמי שיקום".

גובה דמי השיקום שייפסקו יהיה תלוי בהשתכרות האישה, השתכרות הגבר וברמת החיים אשר חיו הצדדים. גם משך התקופה בה ישולמו דמי השיקום יהיו תלויים בפרמטרים אלה.

מכיוון שמדובר בידועים בציבור כדאי לשים לב כי במקרה שנפסק בזמן האחרון קבע בית המשפט כי על האישה אשר הייתה המפרנסת העיקרית לשלם "דמי שיקום" לגבר.