התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

מזונות ילדים מסבא וסבתא

נוספים : סירוב האב לשלם מזונות | הפחתת מזונות ילדים | הגדלת מזונות ילדים | דמי טיפול | מדור ואחזקתו | גובה המזונות

חיוב בתשלום מזונות על ידי קרובים מדרגה שנייה מוסדר בחוק דיני משפחה בסעיפים 4 ו – 5.

בסעיף 4 לחוק נכתב כי החייב הישיר אחרי הוריו ואימו של הקטין בתשלום מזונות הם סבו וסבתו.

בסעיף 5 לחוק מפורטים שלשה תנאים החייבים להתקיים בכדי שניתן יהיה לאלץ את הסב והסבתא בתשלום מזונות עבור נכדיהם:

מצבם הכלכלי יאפשר את התקיימותם האישית גם לאחר תשלום דמי המזונות עבור הנכד.

אין הנכד מסוגל לפרנס את עצמו על ידי מציאת תעסוקה מכניסה אשר תספק את דמי קיומו.

הנכד אינו יכול לקבל את מזונותיו מאביו או ממקור הכנסה אחר (כגון ירושה או עיזבון).

על פי החוק, הורי האב הם האחראים הישירים לאחר האב עצמו בתשלום המזונות, ולא הורי האם.

מצבים בהם קרובים מדרגה שניה יחוייבו בתשלום מזונות הקטינים סבוכים ונדירים למדי, ועל אף החוק הקובע כי ניתן לתבוע מזונות מקרובים מדרגה שנייה כאשר בן הזוג לו נקבעו תשלומי המזונות אינו עומד בתשלומים, מעטים הם המקרים בהם נתבעו הוריו של בן הזוג הלא משלם, ומעטים המקרים בהם ביהמ"ש קבע כי קרובים מדרגה שניה ישלמו לקטין תשלום מזונות קבוע.