התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

מזונות מהעיזבון

נוספים : יורש על פי דין | התנגדות לצוואה | חשיבות הצוואה | סוגי צוואות

 הבעל חייב לזון ולפרנס את אשתו כפי הרגלה וצורכה ויש האומרים שהוא חייב לפרנס אותה ברמה קצת יותר גבוהה מזו של עצמו שהרי הוא חייב לכבד אותה יותר מגופו (ח"מ סי' ע' סק"ג בשם הרמב"ם)- כלל זה נקרא "עולה עמו ואינה יורדת"(כתובות מ"ח, ס"א טוש"ע רסי' ע').

כלל הוא, כי "זכות המזונות של האלמנה היא מעין המשך זכות האשה למזונות בחיי הבעל. לכן זכאית האלמנה למזונות באותה הרמה ובאותו ההיקף שהיו לה בימי בעלה. זאת ועוד, זכותה של האלמנה למזונות מהעזבון "כוללת מזון ומלבושים,  וטיפול בה כשהיא חולה. המבקש מזונות מן העיזבון צריך לעמוד בנטל שכנוע כפול: א. השיוך המשפחתי כלפי המנוח, בן זוג, ילד הורה וכו' כנדרש בס' 56 לחוק הירושה. ב. היות המבקש "זקוק למזונות" בהתאמה לסעיפים 57, 59 לחוק הירושה. רק לאחר שנקבע כי המבקש אכן זכאי למזונות מן העיזבון ניתן לעבור לשלב הבא קביעת גובה המזונות.

סעיף 59 לחוק הירושה קובע שורה של שיקולים מנחים, אשר בית המשפט בבואו להכריע לעניין גובה המזונות, יתחשב בהם. המזונות מן העיזבון מהווה "מעין חקיקה סוציאלית". בן זוגו של מוריש עשיר לא יצטרך להיות לנטל על החברה או נזקק לצדקה.  מזונות מן העיזבון הינם חריג לכלל על פיו רצון המצווה מכריע. בהתאם לסעיף 65 (א) ו (ב), ניתן לראות כי הסכם בדבר שלילת זכותו של הזכאי למזונות בטל אם ההסכם נערך ערב מותו של המוריש.

מקרה בו ניתן להכריז על אישה כי אינה זכאית למזונות מן העיזבון, הינו מצב בו הוכרזה האישה כ"מורדת גמורה".

כל עוד לא הוכרזה אשיה כמורדת גמורה היא זכאית למזונות מן העיזבון. באשר להיקף הזכות למזונות לעיזבון "במקרה שאלמנה נישאת לאיש, זכויותיה למזונות באות לקיצן. לצורך מקרה זה יש להבין במילה 'תינשאי' לאו דווקא נישואין אלא גם אירושין, ולפי רוב הפוסקים אפילו שידוכין".

הוראה בצוואה השוללת או מגבילה זכות למזונות – בטלה. אין אפשרות להתנות בצוואה על מזונות מהעיזבון. אדם לא יכול לצוות בצוואתו כי לא יינתנו מזונות לילדיו ו/או לאשתו.

 אפילו אם הבעל בצוואתו ציווה שלא לתת לאלמנה מזונות מן העיזבון, האלמנה רכשה זכות זו עם הנישואין ולא עם מות הבעל, נוצר חוב זה ורק זמן ביצועו נדחה והיה כרוך במאורע בעתיד, היינו במות הבעל לפניה. לפיכך אין הבעל זכאי לשלול זכות זו מן האלמנה על ידי פעולה חד צדדית שלו. זכותה זו של האלמנה למזונות מן העיזבון נהפכה לחוב נגדו. (ד"ר שרשבסקי, דיני משפחה, מהדורה רביעית עמ' 252-253)