התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

מינוי אפוטרופוס לדין, לגוף ולרכוש

נוספים : פסול דין | קטין

מינוי אפוטרופוס לעניין זקנה סעיף 33(א) לחוק מחלק את אוכלוסית הקשישים אשר מגבילים את כשרותם המשפטית וזקוקים למינוי אפוטרופוס ל-2 קבוצות: פסולי דין ואדם אחר שאינו יכול באופן קבוע או זמני, לדאוג לעניניו, כולם או חלקם ואין מי שיכול לדאוג להם במקומו.

אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו מכל סיבה אך יש מי שיכול ומוכן לדאוג לנכסיו לא ימונה לו אפוטרופוס. הקריטריונים למינוי אפוטרופוס ל"אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו" הם רחבים יותר מאלו שנדרשים כדי להכריז על  אדם פסול דין. 

מינוי האפוטרופוס לא גורם לביטול פעולות משפטיות שנעשו על ידי החסוי.  אם פסול דין ביצע אלו פעולות משפטיות אז יחולו הוראות הבטלותשקבועות בחוק. מי שלא הוכרז פסול דין, ומונה לו אפוטרופוס מהסיבה שהוא  ש"איננו יכול לדאוג לענייניו", הגבלת  כשרותו המשפטית היא אינה באותה חוזק. החסוי מחויב למלא אחר הוראות האפוטרופוס  שנקבעו על ידי בית המשפט.  אם החסוי אינו מצייית להוראות האפוטרופוס.

 בית המשפט רשאי למנות לחסוי יותר מאפוטרופוס אחד. בית המשפט יחליט איך להטיל את תפקידי האפוטרופוסות על האפוטרופסים האם במשותף או לחלקאותם ביניהם.

לתפקיד האפוטרופוס יכולים להתמנות: יחיד, תאגיד, האפוטרופוס הכללי, מי שיכול להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס הוא בן זוגו של החסוי או קרוב משפחה שלו בן המשפחה יגיש את הבקשה ישירות לבית המשפט, ויוכל להסתייע לשם כך בעורך דין. כמו כן היועץ המשפטי לממשלה או נציגו. החוק קובע כי כאפוטרופוס יתמנה רק אדם שנתן הסכמתו לכך היות והתפקיד דורש מחויבות ואחריות בית המשפט לא ימנה אפוטרופוס בניגוד לרמצונו.

אם החסוי מבין את משמעות המינוי ולהביע את דעתו בעניין הסכמת האפוטרופוס אז בית המשפט חייב לשמוע את דעתו.

פעולות בטלות פעולה משפטית של פסול דין שהיא רכישת נכס באשראי שכירות, שכירות נכס או קבלת שירות באשראי, אין לה תוקף.

האופוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידו, יש כמה פעולות שהאפוטרופוס אינו יכול לבצע בלי אישור  בית המשפט,  העברה, שעבוד, חלוקה של נכסים, השכרת דירה נתינת מתנות הענקת ערבות .

החוק קובע כי האפוטרופוס חייב לדאוג לטובתו של החסוי.