התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

נכסי קריירה ומוניטין

נוספים : רכוש שניתן במתנה או ירושה | זכויות סוציאליות ופנסיה | חלוקה לא שוויונית | פירוק שיתוף | איזון משאבים | יחסי ממון

נכסי הקריירה, מוגדרים, בפסיקה הישראלית, ככושרו של האדם להשתכר, והם מורכבים, פרט לכישוריו של האדם, גם מיסודות נוספים כגון: השכלה, ניסיון ומוניטין שנרכשו לאורך תקופת הקשר הזוגי.

לרוב ההתפתחות המקצועית (נכסי קריירה, מוניטין עסקי או מוניטין אישי) של כל אחד מבני-זוג קשורה זו בזו. בני זוג עשויים לוותר על השכלה או על משרה, לעבוד או ללמוד שעות מעטות יותר, להקריב פוטנציאל לקידום ואף לוותר לחלוטין על קריירה, כל זאת כדי שיוכל בן הזוג האחר להתפתח בעצמו ולצבור נכסי קריירה, מוניטין עסקי או מוניטין אישי למען טובתו-שלו, למען טובתו של הקשר הזוגי ולמען טובתה של המשפחה כולה.

חלוקת נכסי הקריירה תיעשה על ידי בחינת הפער שנוצר בין בני הזוג עקב הנישואין, ואיזונו על ידי כסף או שווה כסף. מדובר רק בפער שנוצר במהלך הנישואין ועקב הנישואין או בקשר הזוגי כאשר מדובר בידועים בציבור. יש לגרוע מהפער את התרומה לכושר ההשתכרות שבאה מכישרון אישי וכן את זו שנוצרה לפני תחילת הקשר הזוגי או בסופו.

כללי החלוקה והאיזון יקבעו בהתאם לנסיבות המקרה – בתי המשפט ינהגו אחרת כאשר יעמוד לפניהם זוג שהיה נשוי שנים רבות לעומת זוג שהיה נשוי שנים ספורות. כך היחס יהיה שונה כאשר מדובר על בני זוג שהצליחו לפתח קריירה במקביל לעומת מקרה בו אחד מבני הזוג ויתר על קריירה.
בפסיקה לא אחת ביהמ"ש מדגיש כי לא מדובר במדע מדויק, וכי ההערכה האקטוארית עשויה להיות קשה ואף בלתי אפשרית.