התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

סוגי צוואות

נוספים : מזונות מהעיזבון | יורש על פי דין | התנגדות לצוואה | חשיבות הצוואה

חוק הירושה מכיר ב-4  סוגי צוואות:

צוואה בכתב יד – צוואה הכתובה כולה בידי המצווה, וחתומה בחתימתו ובכתב ידו. על פי סעיף 19 לחוק הירושה, גם התאריך על גבי הצוואה צריך להיות בכתב ידו של המצווה.

צוואה בפני עדים - צוואה הנעשית בכתב וחתומה בידי המצווה ובפני שני עדים. על פי סעיף 20 לחוק הירושה, המצווה חייב להצהיר בפני העדים כי זו צוואתו, ובאותו המעמד חותמים גם העדים על הצוואה כדי לאשר שהיו עדים לעריכתה בידי המצווה. הצוואה יכולה להיות כתובה בכתב יד או מודפסת, צוואה מסוג זו  מומלץ לערוך אצל עורך דין מומחה בתחום  כדי למנוע טעויות אשר עלולות להביא לפסילת הצוואה.

צוואה בפני רשות - סעיף 22 לחוק הירושה, מכיר בצוואה בפני רשות צוואה הנאמרת בעל פה או מוגשת בכתב בפני שופט או הרשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי או נוטריון. אם הצוואה נאמרת בעל פה היא מוקראת למצווה בידי הרשות, ובסופה תבוא הצהרה, חתימת הרשות ואישור הרשות על מועד עריכת הצוואה וכי הצוואה נערכה בידי המצווה.

צוואה בעל פה - מוכר בשם "שכיב מרע". סעיף 23 לחוק הירושה מאפשר במצב בו המצווה מצוי על סף מוות, או רואה עצמו במצב כזה, לצוות בפני שני עדים את צוואתו על העדים לזכור את דברי המצווה התאריך והנסיבות שהביאו לעריכתה. צוואה בעל פה בטלה לאחר חודש, אם חלפו הנסיבות שהצדיקו את עריכתה והמצווה עודנו בין החיים.

צוואה הדדית – הינה צוואה הנערכת במסמך אחד או ב-2 מסמכים נפרדים בו זמנית, במסגרתם קובעים בני זוג הוראות הדדיות זהות באשר למה ייעשה ברכושם לאחר מותם. בצוואה הדדית בד"כ מצווה כל אחד מבני הזוג את רכושו לבן הזוג אשר נותר בחיים.

 

ביטול צוואה הדדית הכיצד?

בחייהם של בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים.

אחר מות אחד מבני הזוג -

כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת.

לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.