התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

סירוב הבעל לשלם מזונות

נוספים : מדור ספציפי | שלילת מזונות אישה | זכאות אישה למזונות

במקרים בהם הבעל מסרב לשלם לאישה את מזונותיה עומדת בפניה האפשרות לדרוש ממנו קבלת גט ולהתגרש, שכן בהתנהגותו זו הוא מפר את ההבטחה שנתן לה במועד הנישואין שבה נאמר כי הבעל מתחייב לדאוג לכלכלתה של אשתו לרבות למדורה ולכיסוי צרכיה ומזונותיה.

אישה אשר מחזיקה בהחלטה למזונות זמניים או בפסק דין למזונות  ובעלה מסרב לפעול על פיהם יכולה לפעול בשני דרכים עיקריות כדלקמן:

ראשית, פניה ישירה לביצוע ההחלטה או פסק הדין בלשכת ההוצאה לפועל אשר תפתח תיק כנגד הבעל הסרבן  על מנת לגבות את דמי המזונות שנפסקו תוך נקיטת הליכים מבצעיים כנגדו לרבות עיקול משכורת, עיקול חשבון בנק, עיקול נכסים, צו עיכוב יציאה מהארץ ואף פקודת מאסר.

שנית, יכולה האישה לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל את דמי מזונות.

הביטוח הלאומי משווה בין סכום המזונות הקבוע בפסק הדין לבין סכום המזונות לו זכאים ילדי האישה לפי תקנות הביטוח הלאומי – ומשלם את המזונות על פי הסכום הנמוך.

יחד עם זאת, על פי רוב תקבל האישה דמי מזונות הנמוכים מהסכום הקבוע בעבורה מעת הביטוח הלאומי, ובמקביל יפתח הביטוח לאומי בהליכי הוצאה לפועל כנגד הבעל על מנת לנסות ולגבות את סכום המזונות  במלואו.  במידה ועלה בידו של המוסד לביטוח לאומי לגבות את מלוא הסכום מן הבעל, יפעל להעברת ההפרש לאישה.

הבעיה בפניה למוסד לביטוח לאומי נוצרת כאשר משכורתה של האישה גבוהה מן המשכורת הקבועה בתקנות הביטוח הלאומי לצורך קבלת דמי מזונות, או במידה והאישה עדיין מתגוררת  עם הבעל תחת אותה קורת גג, במקרים אלו לא תהה האישה  זכאית לקבל מזונותיה מהביטוח הלאומי.