התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

סמכות ייחודית

נוספים : שלום בית | כתובה | סנקציות נגד סרבני גט | סרבנות גט | טקס מתן הגט | עילות גירושין | תביעת גירושין | מירוץ סמכויות

לבית הדין הרבני. סמכויותיו של בית-הדין הרבני קבועות בחוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953

סמכותו הייחודית של בית-הדין כאשר:

הנושא העומד להכרעה הוא עניין של נישואין או גירושין

הוא נוגע ליהודים

בני-הזוג הם אזרחי המדינה או תושביה

בני-הזוג נמצאים בישראל

סמכות ייחודית בענייני נישואין וגירושין. משמעות הדבר שתביעת גירושין ניתן להגיש אך ורק לבית הדין הרבני. לא ניתן להגיש תביעה כזו לבית המשפט לענייני משפחה.  להתגרש ניתן רק בבית הדין  הרבני.

בתי הדין הרבניים פועלים לפי חוק יסוד השפיטה ולפי חוק שיפוט בתי דין רבניים, תשי"ג-1953. אשר דנים במעמד האישי של בני הדת היהודית. המעמד של בתי הדין הרבניים זהה למעמד של מערכת השיפוט האזרחית וכפופים לפיקוח וביקורת של מבקר המדינה ובית הדין הגבוה לצדק.

בתי דין מצויים רבניים / דיינים, אשר מתמנים לכהן בתפקידם על ידי נשיא המדינה ועל-ידי ועדת מינויים בראשותו של שר הדתות.

התיקים מתנהלים בבתי הדין הרבניים ע"י הרכב של שלושה דיינים ניתן יהיה לנהל את התיק גם בהרכב של דיין אחד במקרים מסויימים. הדיינים בבתי הדין הרבניים מונחים ע"י ההלכה היהודית כאשר הם פוסקים.

ישנם 12 בתי דין רבניים אזוריים בארץ וכן בית הדין הרבני הגדול בירושלים המשמש כערכאת שיפוט גבוהה, אליה מוגשים ערעורים על החלטות של בתי דין רבניים אזוריים.

לבתי הדין הרבניים ניתנת סמכות שיפוט בלעדית בנושאי הנישואין והגירושין של בני הדת היהודית.

בכל שאר הנושאים הנובעים מעצם הגירושין, (מזונות חלוקת רכוש משמורת וכו'), לבתי הדין הרבניים סמכות שיפוט מקבילה לסמכות בתי המשפט לענייני משפחה. במידה וקיימת הסכמה של הצדדים ליתן סמכות שיפוט בנושא מסויים לבית הדין הרבני, סמכות שיפוט זו תהא ייחודית.

לפי חוק הדיינים, תשט"ו – 1955, לדיינים קיימת עצמאות שיפוטית כשם שלשופטים בבתי המשפט האזרחיים קיימת עצמאות שיפוטית.