התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

סמכות ייחודית

נוספים : יחידת הסיוע שליד בית המשפט | סמכות עניינית

בתי המשפט לענייני משפחה הוקמו בחוק  בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995. נקבע בחוק כי בענייני משפחה ידונו בבית המשפט לענייני משפחה.

בית משפט לענייני משפחה מוסמך לדון בכל נושא ו/או תביעה אשר עילתה סכסוך בין בני משפחה.

יחד עם זאת, לבית משפט לענייני משפחה יש סמכות לדון בכל מה שאינו קשור להליך הגירושין עצמו, שכן הליך זה בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני ובכל מה שבית הדין הרבני לא קיבל סמכות קודמת לדון בו.

חרף זאת ישנם נושאים אשר מצויים בסמכותו הייחודית של ביהמ"ש לענייני משפחה כדלקמן:

1. החזרת ילדים חטופים.

 2. תביעות לפי החוק לקביעת גיל. דוגמה: חוק גיל נישואין. לגבר ואשה גיל 17. על פי ההלכה ילד או קטין יכול לקדש מ13.5 וילדה מ12.5. תביעות ע"פ חוק גיל נישואין (אישור נישואין לפני גיל 17) .

3. בנושא מזונות ילדים, בית הדין הרבני יקבל סמכות  רק במידה ושני בני הזוג (גם הבעל וגם האישה) הסכימו כי הסמכות תהא לו, במצב דברים אחר הסמכות הייחודית היא לבית המשפט לענייני משפחה.