התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

סמכות עניינית

נוספים : יחידת הסיוע שליד בית המשפט | סמכות ייחודית

סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה משתרעת, בין השאר, על תובענה אזרחית "שעילתה סכסוך בתוך המשפחה".

ב1995- הוקם בית המשפט לענייני משפחה (חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה1995-; להלן – החוק). נקבע בו (סעיף 3) כי "ענייני משפחה" ידונו בבית המשפט לענייני משפחה. החוק הגדיר (בסעיף 1) את הדיבור "ענייני משפחה". על פי הגדרה זו, נכללים ב"ענייני משפחה", בין השאר, תובענות בענייני המעמד האישי כמשמעותן בדברי המלך במועצה על ארץ ישראל 1947-1992. כן נכללים בו תובענות לפי חוקים שונים, כגון  חוק הירושה, התשכ"ה1965-, חוק יחסי-ממון בין בני-זוג, התשל"ג1973- [342]פ"ד נד (4) 342 וחוק אימוץ ילדים התשמ"א1973-.

סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לעניין תובענה אזרחית שבין בני משפחה מותנית בכך שסיבתה או מקורה של התובענה הוא "סכסוך בתוך המשפחה". נדרש, איפוא, קשר בין התובענה האזרחית לבין הסכסוך המשפחתי.

בפסיקה נקבע כי אמת המידה לקביעת הקשר בין עילת התביעה לבין הסכסוך בתוך המשפחה היא שהסכסוך המשפחתי תרם תרומה משמעותית לגיבושה של עילת התביעה.

גישה זו מתבקשת מהתכלית המונחת ביסוד סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה. סמכות זו נועדה לרכז בבית משפט אחד – הוא בית המשפט לענייני משפחה – את הסכסוך המשפחתי על כל היבטיו, תוך נסיון לפתור אותו בכלים המיוחדים שהוענקו לבית המשפט לענייני משפחה.