התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

פירוק שיתוף

נוספים : רכוש שניתן במתנה או ירושה | זכויות סוציאליות ופנסיה | חלוקה לא שוויונית | נכסי קריירה ומוניטין | איזון משאבים | יחסי ממון

פירוק שיתוף משמעותו הליך בו צד מעוניין פונה לביהמ"ש הנכבד על מנת לפרק את השותפות בין השותפים בנכס מסוים, בדר"כ בהליך של מכירה וחלוקת התמורה בין השותפים ובמקרה של גירושין בין בני הזוג.

כל אדם שהינו בעלים של נכס בשותפות עם אחר, יכול ורשאי בכל עת, לפנות לבית המשפט ולדרוש את מכירתו של הנכס (לפרק את השיתוף בו) הסייג לכך, הוא החובה להבטיח את מדור הילדים במקרה של דירת מגורים בה מתגוררים קטינים.

במקרה כזה לבית המשפט סמכות לקבוע כי חלק ממחיר הדירה יישמר בנאמנות אצל צד שלישי על מנת להבטיח את מדורם של הילדים, או לדחות את המכירה למשך מספר שנים בהתקיים תנאים מסוימים אולם בית משפט אינו יכול למנוע לנצח את מימוש הרכוש.

העיקרון שנקבע בפסיקת בית המשפט הוא שכל רכוש מכל סוג אשר נצבר במהלך חיי הנישואין שייך לשני הצדדים בלא חשיבות על שם מי הוא רשום ועל כן כל אחד מבני הזוג רשאי לפנות לביהמ"ש בתביעה לפירוק שיתוף אף בסיטואציה בה הנכס כלל אינו רשום על שמו והוא רק טוען לחלק בו מכוח חוק יחסי ממון או מכוח חזקת השיתוף.