התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

פסול דין

נוספים : קטין | מינוי אפוטרופוס לדין, לגוף ולרכוש

בית המשפט רשאי להכריז "פסול דין" על אדם אשר סובל ממחלת נפש או מליקוי בשכלו אשר אינו מסוגל לדאוג לענייניו. את הבקשה יכולים להגיש קרובי משפחתו של האדם, או בן זוגו או היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו. הכרזת "פסול דין" על ידי בית המשפט תעשה רק לאחר שביהמ"ש שמע את האדם או נציגו. אם אדם הוכרז כפסול דין כל פעולה משפטית שלו טעונה הסכמת נציגו.

ביהמ"ש יכול לבטל את ההכרזה על פסלות לבקשת פסול הדין, בן זוגו או קרובו או היועמ"ש או בא כוחו, לאחר ששמע את פסול הדין, אם ההכרזה לא היתה מוצדקת או שהתנאים בעקבותם הוכרז פסןל דין נפסק.

כדי שבית המשפט יכריז על אדם כפסול דין, האדם צריך שיסבול ממחלת נפש ויש צורך שאותה מחלה תגרום לכך שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו ויש צורך באפוטרופוס שיטפל בצרכיו במקומו.  אדם שנמצא במצב של חולשה שכלית או גופניתלא מחויב שיהיה  כפסול דין, כיוון שהוא לא חולה נפש והוא מסוגל לדאוג לצרכיו. מחלת הנפש צריכה להיות   לתקופת מסויימת ולא פרק זמן קצר וחולף – בכדי שיהיה אפשרות להכריז על האדם פסול דין.

כל פעולה שביצע פסול הדין בטרם הוכרז ככזה על ידי בית המשפט, הינה פעולה משפטית תקפה.