התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

צו הגנה

נוספים :

על פי החוק למניעת אלימות במשפחה רשאי בית משפט השלום, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת צו הגנה במקרים של אלימות או חשש לאלימות במשפחה. משמעות הצו היא כי הוא אוסר על אדם להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להתקרב אליה (גם אם הדירה שלו באופן חלקי או מלא) ו/או להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום לרבות מיילים, הודעות אס.אמ.אס, טלפונים וכדומה, ו/או לעשות דברים שמונעים מבן משפחתו מלהשתמש בנכס ששייך לאותו בן משפחה, גם אם לאותו אדם ישנה בעלות מסוימת על הנכס ו/או לאסור על מי שכנגדו הוצא הצו לשאת נשק.

בימ"ש רשאי ליתן צו הגנה במעמד צד אחד, אולם אם ניתן הצו במעמדו של צד אחד, יתקיים הדיון בנוכחותם של שני הצדדים, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-7 ימים, מיום מתן הצו. ניתן להאריך את צו ההגנה בכל דיון לתקופה של שלושה חודשים לכל היותר ולתקופה מרבית של שנה. הארכת הצו לכל תקופה שהיא מעבר לחצי שנה, דורשת "נימוקים מיוחדים" מצד בית המשפט, שכן מדובר בצו מגביל, המציב הגבלות חמורות על חירותו של האדם כנגדו הוצא הצו.

במקרה של בקשות סרק, ידחה בית המשפט את הבקשה לצו הגנה, ובמקרים מיוחדים, הוא רשאי להטיל על מי שביקש את בקשת הסרק הוצאות שייפסקו לטובת המדינה ולצד שנפגע או פיצוי למי שנפגע כתוצאה מהגשת הבקשה.

על פי חוק כבוד האדם וחירותו, רשאי כל אדם לחירות ולחופש תנועה מלא. לכן צו הגנה הינו צו מגביל מאוד. בתי המשפט בישראל בוחנים לעומק כל מקרה בו יש בקשה להוציא צו מסוג זה, שכן מתן החלטה למתן הצו עלולה לפגוע בזכות בסיסית ביותר. בית המשפט בוחן בצורה יסודית את הבקשה למתן צו הגנה. את הבקשה למתן הצו יש להגיש בסמיכות ככל שניתן למקרה האלימות שנעשה. במקרים בהם עבר פרק זמן ממושך בין האירוע לבין הבקשה להוצאת הצו, ישנה סבירות רבה כי בית המשפט יידחה את מתן הצו.