התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

צו עיכוב יציאה מהארץ

נוספים : מזונות זמניים | משמורת זמנית | צו מניעה | צו עיקול

צו עיכוב יציאה מן הארץ ניתן לקבל מבית המשפט לענייני משפחה או מבית הדין הרבני. ניתן לקבל צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד ילדים או כנגד הבעל או האישה. כדי למנוע הברחת קטינים מן הארץ ללא הסכמת שני הוריהם, וכנגד מי שחייב במזונות (בדרך כלל האב) על מנת למנוע מצב שיברח לחו"ל וישאיר את ילדיו ללא מזונות. סעד זה יכול להינתן גם במסגרת תביעה רכושית כנגד הגבר או האישה על מנת למנוע מצב שבו אדם יברח ולא יהיה כנגד מי לנהל את הדיון. בית דין הרבני נותן סעד זה כנגד כל אחד מבני הזוג כדי למנוע בריחה לחו"ל והשארת אשה עגונה או גבר ללא גט פיטורין.

סעד זה ניתן לבקש גם בלשכת ההוצאה לפועל כאשר יש פסק דין למזונות או אם פסק הדין בעניין רכוש שטרם מומש והימלטות בן הזוג לחו"ל עלולה לסכל או להקשות על ביצוע פסק הדין. לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו רק במצבי קיצון יורה בית המשפט על מתן הצו אך לעיתים יורה על הפקדת ערבון מידי מי שכנגדו הוצא הצו על מנת להבטיח את חזרתו. על מנת שבית המשפט יורה על עיכוב יציאתו מן הארץ צריך להוכיח שקיים חשש ממשי שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין. צו עיכוב היציאה ניתן בדרל כלל במעמד צד אחד ולאחר מכן (עד 7 ימים) מתקיים דיון במעמד שני הצדדים.