התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

קטין

נוספים : פסול דין | מינוי אפוטרופוס לדין, לגוף ולרכוש

קטין הוא אדם שאינו בוגר על פי חוק. אדם שאינו קטין מכונה בעגה המשפטית בגיר. בישראל קטין הוא אדם שגילו  קטן מ-18 שנים.

בישראל מקבל ילד מספר זהות עם לידתו, אך עם הגיעו לגיל 16 הוא מחויב להסתובב עם תעודת זהות עליו. בהגיע ילד לגיל עשר אין ההורים יכולים להמיר את דתו בלי הסכמתו. מגיל 12 נושאים ילדים באחריות פלילית על פגיעה בגוף או ברכוש‏‏. בגיל 14 רשאים ילדים לפתוח חשבון בנק בהסכמת הוריהם, ולבצע פעולות כספיות מסוימות, בגיל 16 אין עוד צורך בהסכמת ההורים. ילדים בני 14 מותר להעסיק רק בחופשות, ומגיל 16 מותר להעסיקם בכל ימות השנה, אך בהגבלות מסוימות החלות עד הגיעם לגיל 18. לנערות מותר להינשא מגיל 17 בהסכמת הוריהן, ומגיל 18 בלי הסכמתם. על גברים יהודים קיימת הגבלה הלכתית לפיה נער כשר לנישואין מגיל 13.

סעיף 7 לחוק הכשרות קובע כי כל פעולה משפטית של קטין טעונה אישור בית המשפט אם היתה טעונה אישור כזה אילו נעשתה בידי נציגו ואין תוקף לפעולה כל עוד לא בא עליה אישור בית משפט.

מבחינת קטין, עד גיל 18 האפוטרופוסים הטבעיים שלו הם הוריו . האפוטרופוס הוא אדם בעל כשרות משפטית שבית המשפט ממנה, כדי שינהל את ענייניו של אדם אחר אשר אינו מסוגל לדאוג להם בעצמו. החוק קובע שההסכמה של האפוטרופוס יכולה להינתן מראש או למפרע לפעולה מסוימת או לסוג מסוים של פעולות.

חוק הכשרות המשפטית בא לוודא כי הפעולות החוזיות נעשו בין שני צדדים שהיו כשירים לבצע את הפעולה. המשותף לקטינים ולפסולי דין הוא החשש כי שיקול הדעת שלהם הוא לא כשל אדם ממוצע. העובדה שהאדם הוא קטין או שיש לו בעיה שכלית עלולה להשפיע על שיקול הדעת שלו ועלולים לנצל אותו ואת תמימותו או חוסר הניסיון שלו.  חוק הכשרות בא כדי להטיל מגבלות על הכשרות המשפטית של קטינים ופסולי דין ולמנוע מצבים של ניצול או עושק.