התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

רכוש שניתן במתנה או ירושה

נוספים : זכויות סוציאליות ופנסיה | חלוקה לא שוויונית | נכסי קריירה ומוניטין | פירוק שיתוף | איזון משאבים | יחסי ממון

כאן נשאלת השאלה האם רכוש שניתן במתנה ו/או בירושה במהלך חיי הנישואין של בני זוג הינו בר איזון?

התשובה לשאלה זו הינה קשה ותשובתה אינה חד משמעית ויש ללמוד על כך מנסיבות של כל מקרה ומקרה.

לפי הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג – 1973. שאלה זו תמצא את פתרונה על פי כוונת הצדדים, שיש לדלותה מהתנהגותם של הצדדים  ומן הנסיבות הסובבות אותם.

על הטוען לאיזון של מתנה ו/או ירושה יהיה נטל ההוכחה והוא יצטרך לפעול ולשכנע את בית המשפט שכוונת הצדדים הייתה לשיתוף מלא וכך הם פעלו בתקופת הנישואין.

דוגמא למקרים שבהם בתי המשפט קבעו שרכוש שניתן במתנה או בירושה בכל זאת יאוזן הם כאשר הוכח שבן הזוג השתתף באחזקה או שיפוץ הנכס, או במקרים בהם בן הזוג  רומה ע"י בן זוגו שאמר לו כי הרכוש גם שלו וכדו'.