התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

שלום בית

נוספים : סמכות ייחודית | כתובה | סנקציות נגד סרבני גט | סרבנות גט | טקס מתן הגט | עילות גירושין | תביעת גירושין | מירוץ סמכויות

אי אפשר לכפות על אדם לחיות בשלום-בית עם איש, אך תביעות שלום בית רבות מוגשות לבתי הדין הרבניים חלקם מתוך תקווה שהדיינים יכפו עליהם לשוב לגור יחד וע"י כך יצליחו לשקםאת היחסים שעלו על שירטון. פעמים רבות תביעות אלו מוגשות מתוך טקטיקה כדי להשיג יתרונות שונים בסכסוך.

תביעות לשלום-בית בדר"כ קצרות וענייניות בהם מתאר כל צד את המשבר אליו נקלעו הצדדים אור התנהגות זו או אחרת וכי חרף התנהגות זו מבוקש להורות לצדדים לפנות לייעוץ זוגי, תוך אמונה  בכך יפתרו המחלוקות בין הצדדים..

בית הדין אינו יכול לכפות על צד לחזור הביתה בית הדין יוכל להטיל סנקציות סנקציות כספיות אך לא יותר. לבית הדין לא יכול לעזור כל כך לצד המבקש להחזיר אתהצד הזני לשלום בית. הדיינים יכולים לכל היותר לדבר אל ליבו של הצד המסרב ולנסות לשכנעו כאשר הם מאמינים כי אכו יש סיכוי לשלום בית.

הגשת תביעה לשלום-בית מאפשרת לתובע לקבל צווים שונים באופן מיידי מבית הדין. צו עיכוב יציאה מן הארץ צו עיקול וכו'.

כאשר הבעל הוא זה שתובע שלום-בית והאשה מסרבת לציית להחלטה לשוב לחיי שלום יכול הבעל לתבוע מבית הדין להכריז על האישה "מורדת". במצב זה  הבעל יהיה פטור ממזונות האישה.

כאשר האישה היא זו שתובעת שלום-בית והבעל מסרב לציית להחלטה לשוב לחיי שלום ניתן להכריז עליו "מורד" ולקבוע שהאשה זכאית להתגרש ממנו תוך קבלת הכתובה.