התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

שלילת מזונות אישה

נוספים : סירוב הבעל לשלם מזונות | מדור ספציפי | זכאות אישה למזונות

בעל מחויב במזונות אישה כל עוד הם נשואים.

כתוצאה מקשר הנישואין, רוכש הבעל זכות להכנסות האישה מעבודה ("מעשה ידיה"). בתמורה, חייב הבעל לפרנס את אישתו כל עוד הם נשואים. ניתן לקזז בין המזונות המגיעים לאישה, לבין זכות הבעל להכנסות האישה מעבודתה. האישה יכולה לאמר, "אינני רוצה מזונות ממך, ואינני רוצה לתת לך את הכנסתי". המדובר, בדרך כלל, במקרים בהם האישה משתכרת סכומים העולים על הסכומים הנחוצים לה לפרנסתה.

בעל אינו רשאי לדרוש מאשתו לצאת לעבוד בכדי לפטור עצמו מחובת מזונות. על פי דין תורה, אין חשיבות ליכולת האישה לעבוד, וסירובה לצאת לעבוד לרוב לא יפגע בזכויותיה.

במקרה שבית הדין הרבני יתרשם שמדובר במקרה של עזיבה מכוונת של מקום העבודה למטרת קבלת מזונות, הוא עלול לקזז משיעור המזונות את שווי ההשתכרות לפני הפסקת העבודה. אישה שעבדה באופן קבוע במהלך הנישואין, והפסיקה את עבודתה לקראת גירושין, ניתן לשלול ממנה מזונות, משום שיש לה יכולת לעבוד. מדובר רק במקרים בהם מתגלה חוסר תום לב, ומוכח כי האישה הפסיקה לעבוד במתכוון לצורך הליכי גירושין.

אישה אשר בגדה בבעלה ("זנתה תחתיו") מאבדת זכותה למזונות. נדרשות ראיות כבדות משקל לקיום בגידה. במקרים רבים, אין די אפילו בהודאת האישה, שכן קיים חשש, שהיא מודה על מנת להתגרש במהירות.

אישה שמביאה את בעלה באופן מכוון לעבור על כללי הדת, עלולה לאבד את זכאותה למזונות בהתקיים שני תנאים מצטברים על הבעל להוכיח כי האישה פעלה במכוון בעל אשר לא נוהד לשמור שבת לדוגמא באופן קבוע, לא יוכל לטעון כנגד אשתו, שאינה טורחת להדליק נרות שבת. הבעל חייב לשכנע, שהוא אינו יכול לסבול את התנהגותה, והדבר מהווה הפרעה לקיים חיי הנישואין.

"מורדת" היא אישה המסרבת לחיות חיי אישות עם בעלה. קיימים שני סוגים של מורדת. הראשון, אישה המסרבת לחיות עם בעלה אף על פי שאין לה טענה נגדו. השני, מקרים בהם לאישה יש טענה אמיתית, המצדיקה התנהגותה. התנהגות האישה בשני המקרים שוללת את זכאותה למזונות מהבעל, שכן אין היא חיה עמו, ואינה מקיימת את חובות הנישואין.במידה והאישה נשארת בבית ומסרבת לקיים יחסי אישות מטעם מוצדק, קיימת אפשרות לחיוב הבעל בתשלום מזונותיה.

זכותה של האישה למזונות אינה נפגעת אם הבעל עוזב את הבית. לעומת זאת אם האישה עוזבת את הבית, קיים סיכוי שתפגע זכותה. אישה העוזבת את הבית, ללא סיבה מוצדקת, תפסיד את מזונותיה. מהי סיבה מוצדקת האישה עוזבת את הבית בשל אלימות הבעל, או בשל יחס משפיל ומבזה מצדו, הוא חייב לפרנסה.