התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

תביעת גירושין

נוספים : סמכות ייחודית | שלום בית | כתובה | סנקציות נגד סרבני גט | סרבנות גט | טקס מתן הגט | עילות גירושין | מירוץ סמכויות

כל אחד מבני הזוג רשאי לפנות לבית הדין הרבני לצורך הגשת תביעת גירושין. תביעת גירושין הינה תביעה הנמצאת בסמכות ייחודית של ביה"ד הרבני. במסגרת תביעת הגירושין ניתן להגיש גם תביעות נוספות כגון תביעה למשמורת, מזונות ורכוש (לכרוך נושאים אלו בתביעת הגירושין). כמו כן ניתן להגיש תביעת גירושין בלבד.   

לגבר תמיד כדאי לפתוח תיק גירושין בבית הדין הרבני ואילו לאישה כדאי תמיד בבית משפט לענייני משפחה.

אמרה זו אינה מהווה כלל זהב לפיו כדאי לנהל הליך גירושין בכל מקרה. ישנם מקרים בהם כדאי לגבר לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולאישה – לבית הדין הרבני. גבר הבוגד באשתו ומעוניין בחלוקת הרכוש, עדיף כי יגיש תביעה לפירוק שיתוף לבית המשפט לענייני משפחה.

ישנם בתי הדין רבניים אשר נוטים לפסוק מזונות אישה הגבוהים מהמזונות הנפסקים בבית המשפט לענייני משפחה.

אין לשלול מאישה זכויות בגלל בגידה. זכויות רכוש בבית המשפט לענייני משפחה לבגידה אין כל משמעות לעניין זכויות רכוש של האישה. האשם כלל לא נבחן בבית המשפט האזרחי וככלל, אין לו השפעה על אופן חלוקת הרכוש, אלא אם הוכח כי הוברחו כספים לטובת הבגידה.

ישנם נושאים אשר כן מושפעים ממקרה של בגידה גם עבור זוגות אשר גירושיהם נדונים בבית המשפט לענייני משפחה:

חיוב במתן גט: אם הוכח שהאישה "זנתה תחת בעלה" בגדה בו בני הזוג מחויבים להתגרש ואינם יכולים להישאר נשואים. בנוסף, האישה לא תוכל בעתיד להתחתן בחתונה יהודית לא עם בעלה ולא עם האדם עמו בגדה ("אסורה על בעלה ועל בועלה").

מזונות אישה: מזונות אישה נדונים על פי ההלכה ואמורים להינתן עד לגירושי בני הזוג, נשללים מאישה אשר בגדה בבעלה.

כתובה: הכתובה תידון בכל מקרה, בבית הדין הרבני. הזכויות על פי הכתובה נשללות מאישה אשר הוכח כי בגדה בבעלה.

נכס אשר נרכש על ידי אחד מבני הזוג לפני הנישואין לא תמיד יישאר בודאות בבעלותו לאחר גירושיןקיימת מגמה של הרחבת מסת הנכסים הנכללים בגדר השיתוף גם אם הללו נצברו לפני תקופת השיתוף. על אף שעל פי החוק נכס כזה, לכאורה, לא אמור להתחלק – המצב עלול להיות שונה בחלק מן המקרים, (אם במשך השנים שולמה משכנתא תמורת הנכס מהחשבון המשותף של בני הזוג, אם מדובר בבית אשר בו התגוררו בני הזוג יחדיו שנים רבות או בנכס שנמכר על ידם והוחלף בנכס אחר אשר רשום על שם שניהם, אם הצדדים שיפצו את הנכס מכספים משותפים וכו').

בעל אשר חושד כי ילדיו אינם שלו אינו זכאי לדרוש בדיקת אבהות כדי להורות על קיום בדיקה כזו יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, אשר יבקשו את עמדתה של פרקליטות המדינה לעניין זה. מתוך חשיבה על טובת הילד, כאשר הבדיקה מבוקשת מתוך חשש שהילד אינו של הבעל – לא מתאפשרת בדיקת אבהות. מכיוון שברירת המחדל ביהדות היא שהבעל הוא האב ("רוב בעילות אחר הבעל") ובגלל החשש שהבדיקה אכן תוכיח כי הבעל אינו האב והילד יוכרז כממזר.