התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

תסמונת ניכור הורי

נוספים : תסקיר פקידת סעד | חטיפת ילדים | בדיקת מסוגלות הורית | משמורת משותפת | הפרת הסדרי ראיה | הסדרי ראיה

הגידול בשיעור הנישואין המסתיימים בתוצאת גירושין , בצירוף העובדה שיותר ויותר אבות החלו לנהל מאבקים באשר משמורת , הסדרי הראייה לגבי הילדים, הם שחשפו את התופעה של ניכור הורי.

ההגדרה של תסמונת ניכור הורי היא, סירוב של הילד לקיים קשר עם אחד ההורים.

מכאן מגיע גם השימוש במונח 'סרבנות קשר' כביטוי נרדף לתסמונת ניכור הורי, אף שאין זה אלא אחד המאפיינים של תסמונת ניכור הורי.

תסמונת ניכור הורי מתגלה בעיקר בהתנכרות מצידו של הילד כלפי ההורה שאיננו המשמורן אך ייתכנו מקרים של ניכור הורי כלפי ההורה המשמורן ואף לעיתים נדירות כלפי שני ההורים גם יחד.

ההלכה בבתי המשפט כיום הינה שבמקרים אשר בהם מתגלה ניכור הורי מובהק ניתן להפחית ממחויבות האב בדמי מזונות הקטינים אפילו מתחת למינימום הנדרש וזאת בכדי לשדר מסר ברור לאם ולילדים שלניכור ההורי יש גם מחיר כלכלי.

יחד עם זאת בתי המשפט מפחיתים מדמי מזונות הקטינים ולא מבטלים אותם בכדי לקיים איזון חברתי נכון בין זכויות היסוד של הילדים לבין זכויות היסוד של האב, כאשר מצד אחד אין לבטל את חובת האב לספק את צרכי הילדים למחיה על מנת שלא יגיעו לחרפת רעב. מצד שני, אין להתעלם ממידת הצער אשר נגרמת לאב כתוצאה מהניכור ההורי כלפיו ומאובדן הזכות להורות. ומצד שלישי, ברור לכל שבסופו של דבר תסמונת הניכור ההורי פוגעת בזכויות הילד במשפחה ובעיקר בטובת הילד.