התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

סמכות ייחודית

נוספים : שלום בית | כתובה | סנקציות נגד סרבני גט | סרבנות גט | טקס מתן הגט | עילות גירושין | תביעת גירושין | מירוץ סמכויות

לבית הדין הרבני. סמכויותיו של בית-הדין הרבני קבועות בחוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953 סמכותו הייחודית של בית-הדין כאשר: הנושא העומד להכרעה הוא עניין של נישואין או גירושין הוא נוגע ליהודים בני-הזוג הם אזרחי המדינה או תושביה בני-הזוג נמצאים בישראל סמכות ייחודית בענייני נישואין וגירושין. משמעות הדבר שתביעת גירושין ניתן להגיש אך ורק לבית [...]

לקרוא עוד...

שלום בית

נוספים : סמכות ייחודית | כתובה | סנקציות נגד סרבני גט | סרבנות גט | טקס מתן הגט | עילות גירושין | תביעת גירושין | מירוץ סמכויות

אי אפשר לכפות על אדם לחיות בשלום-בית עם איש, אך תביעות שלום בית רבות מוגשות לבתי הדין הרבניים חלקם מתוך תקווה שהדיינים יכפו עליהם לשוב לגור יחד וע"י כך יצליחו לשקםאת היחסים שעלו על שירטון. פעמים רבות תביעות אלו מוגשות מתוך טקטיקה כדי להשיג יתרונות שונים בסכסוך. תביעות לשלום-בית בדר"כ קצרות וענייניות בהם מתאר כל [...]

לקרוא עוד...

כתובה

נוספים : סמכות ייחודית | שלום בית | סנקציות נגד סרבני גט | סרבנות גט | טקס מתן הגט | עילות גירושין | תביעת גירושין | מירוץ סמכויות

כְּתובָּה היא מסמך משפטי יהודי הלכתי הניתן לכלה קודם הנישואים. כיום נהוג לתיתהּ תוך כדי מעמד החופה. מטרתו של ההסכם הוא הגנה על זכויותיה של האישה. הכתובה איננה נזכרת במקרא. נחלקו התנאים בסיבת התקנה. יש הסוברים שהיא תוקנה, על ידי חכמי תורה שבעל פה, במטרה להגן על הנשים, שלא יהיה קל לגרשן, מאחר שעל המגרש [...]

לקרוא עוד...

סנקציות נגד סרבני גט

נוספים : סמכות ייחודית | שלום בית | כתובה | סרבנות גט | טקס מתן הגט | עילות גירושין | תביעת גירושין | מירוץ סמכויות

סרבנות גט הנו מצב בו הבעל מסרב ליתן גט פיטורין לאשתו סרבנות זו מלווה לעיתים בסחטנות ובתחושות נקמה. על מנת לנסות ולמדר תופעה זו, בא חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ'ה – 1995 שמטרתו לסייע למסורבי הגט. החוק יכנס לתוקפו רק לאחר שבית הדין הרבני יקבע בפסק דין כי הבעל מחויב [...]

לקרוא עוד...

סרבנות גט

נוספים : סמכות ייחודית | שלום בית | כתובה | סנקציות נגד סרבני גט | טקס מתן הגט | עילות גירושין | תביעת גירושין | מירוץ סמכויות

סרבנות גט הנו מצב בו הבעל מסרב ליתן גט פיטורין לאשתו סרבנות זו מלווה לעיתים בסחטנות ובתחושות נקמה. על מנת לנסות ולמדר תופעה זו, בא חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ'ה – 1995 שמטרתו לסייע למסורבי הגט. החוק יכנס לתוקפו רק לאחר שבית הדין הרבני יקבע בפסק דין כי הבעל מחויב [...]

לקרוא עוד...

טקס מתן הגט

נוספים : סמכות ייחודית | שלום בית | כתובה | סנקציות נגד סרבני גט | סרבנות גט | עילות גירושין | תביעת גירושין | מירוץ סמכויות

טקס מתן הגט נערך בבית הדין ומתבצע בארבעה שלבים שלב בירור השמות אשר הינו הראשון ועשוי להיערך במועד נפרד מן האחרים. שלושת השלבים האחרים – ביטול המודעות, כתיבת הגט על-ידי הסופר ומסירת הגט – מהווים את סידור הגט עצמו והם נעשים ברצף אחד. שלב ראשון בית הדין הרבני מברר את שמות הבעל והאישה וכינוייהם וכן [...]

לקרוא עוד...

עילות גירושין

נוספים : סמכות ייחודית | שלום בית | כתובה | סנקציות נגד סרבני גט | סרבנות גט | טקס מתן הגט | תביעת גירושין | מירוץ סמכויות

כאשר בני זוג מעוניינים להתגרש זה מזה בהסכמה אזי מדובר בהליך פשוט. בני הזוג יגישו הסכם גירושין לביה"ד וזה יקבע להם מועד לסידור גט. כאשר יש התנגדות של אחד מבני הזוג להתגרש. אזי יהיה על הצד המעוניין בגירושין להוכיח את אחת מעילות הגירושין המוכרות בדין העברי. עילות גירושין המאפשרות לבן זוג להתגרש בניגוד לרצון בן [...]

לקרוא עוד...

תביעת גירושין

נוספים : סמכות ייחודית | שלום בית | כתובה | סנקציות נגד סרבני גט | סרבנות גט | טקס מתן הגט | עילות גירושין | מירוץ סמכויות

כל אחד מבני הזוג רשאי לפנות לבית הדין הרבני לצורך הגשת תביעת גירושין. תביעת גירושין הינה תביעה הנמצאת בסמכות ייחודית של ביה"ד הרבני. במסגרת תביעת הגירושין ניתן להגיש גם תביעות נוספות כגון תביעה למשמורת, מזונות ורכוש (לכרוך נושאים אלו בתביעת הגירושין). כמו כן ניתן להגיש תביעת גירושין בלבד.    לגבר תמיד כדאי לפתוח תיק גירושין בבית [...]

לקרוא עוד...

מירוץ סמכויות

נוספים : סמכות ייחודית | שלום בית | כתובה | סנקציות נגד סרבני גט | סרבנות גט | טקס מתן הגט | עילות גירושין | תביעת גירושין

מירוץ סמכויות הוא מונח משפטי המתאר חלק מטקטיקה של מאבק גירושים בין שני בני זוג. כדי להשיג יתרון אפשרי, מנצל אחד הצדדים את כפל הסמכויות הקיים במערכת המשפט בישראל בענייני משפחה – בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני – וממהר לפנות לערכאה הנוחה לו, לפני שהצד השני יבחר בערכאה האחרת. המירוץ להשיג את היתרון [...]

לקרוא עוד...