התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

יחידת הסיוע שליד בית המשפט

נוספים : סמכות ייחודית | סמכות עניינית

מדובר ביחידות הפועלות בסמיכות לחוק בית המשפט לענייני משפחה ועניינן להעניק סיוע ומענה טיפולי לבני משפחה הנמצאים בסכסוך משפטי. המענה ניתן במגוון אפשריות החל מאלימות בתוך המשפחה, סכסוך בין בני הזוג, סכסוך בין הילדים להוריהם וכו’. מטרת היחידות הינה לנסות ולאפשר לבני המשפחה ליישב את הסכסוך בהידברות והבנה. היחידות אף נותנות ייעוץ משפטי בנושאי גירושין, [...]

לקרוא עוד...

סמכות ייחודית

נוספים : יחידת הסיוע שליד בית המשפט | סמכות עניינית

בתי המשפט לענייני משפחה הוקמו בחוק  בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995. נקבע בחוק כי בענייני משפחה ידונו בבית המשפט לענייני משפחה. בית משפט לענייני משפחה מוסמך לדון בכל נושא ו/או תביעה אשר עילתה סכסוך בין בני משפחה. יחד עם זאת, לבית משפט לענייני משפחה יש סמכות לדון בכל מה שאינו קשור להליך הגירושין עצמו, שכן הליך [...]

לקרוא עוד...

סמכות עניינית

נוספים : יחידת הסיוע שליד בית המשפט | סמכות ייחודית

סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה משתרעת, בין השאר, על תובענה אזרחית "שעילתה סכסוך בתוך המשפחה". ב1995- הוקם בית המשפט לענייני משפחה (חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה1995-; להלן – החוק). נקבע בו (סעיף 3) כי "ענייני משפחה" ידונו בבית המשפט לענייני משפחה. החוק הגדיר (בסעיף 1) את הדיבור "ענייני משפחה". על פי הגדרה זו, [...]

לקרוא עוד...