התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

חוק הכשרות המשפטית ואפוטרופוס

נוספים : חוק מידע גנטי | חוק בתי המשפט לענייני משפחה | חוק הירושה | חוק יחסי ממון

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 פרק ראשון: כשרות משפטית 1. כשרות לזכויות ולחובות כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר-לידתו ועד מותו. 2. כשרות לפעולות משפטיות כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית-משפט. 3. קטינות ובגירות אדם שלא מלאו לו 18 שנה הוא קטין; אדם [...]

לקרוא עוד...

חוק מידע גנטי

נוספים : חוק הכשרות המשפטית ואפוטרופוס | חוק בתי המשפט לענייני משפחה | חוק הירושה | חוק יחסי ממון

חוק מידע גנטי, התשס"א-2000 1 פרק א': פרשנות 1.  מטרת החוק מטרתו של חוק זה להסדיר עריכת בדיקות גנטיות ומתן ייעוץ גנטי ולהגן על זכות הנבדק לפרטיות לגבי המידע הגנטי המזוהה, והכל בלי לפגוע באיכות הטיפול הרפואי, במחקר הרפואי והגנטי, בקידום הרפואה ובהגנה על שלום הציבור. 2.  הגדרות (תיקון: תשס"ח) בחוק זה – "אחראי על [...]

לקרוא עוד...

חוק בתי המשפט לענייני משפחה

נוספים : חוק הכשרות המשפטית ואפוטרופוס | חוק מידע גנטי | חוק הירושה | חוק יחסי ממון

חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995 1 1. הגדרות (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ח, תשס"ט) בחוק זה, "עניני משפחה" – אחת מאלה: (1) תובענה בעניני המעמד האישי, כמשמעותם בדברי המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1947-1922, למעט הנהלת נכסי אנשים נעדרים; (2) תובענה אזרחית בין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו, או עזבונו שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, יהא נושאה [...]

לקרוא עוד...

חוק הירושה

נוספים : חוק הכשרות המשפטית ואפוטרופוס | חוק מידע גנטי | חוק בתי המשפט לענייני משפחה | חוק יחסי ממון

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 1 פרק ראשון: הוראות כלליות 1. הירושה במות אדם עובר עזבונו ליורשיו. 2. היורשים היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה. 3. כשרות לרשת: בני אדם (א) כל מי שהיה בחיים במות המוריש כשר לרשת אותו. (ב) [...]

לקרוא עוד...

חוק יחסי ממון

נוספים : חוק הכשרות המשפטית ואפוטרופוס | חוק מידע גנטי | חוק בתי המשפט לענייני משפחה | חוק הירושה

חוק יחסי ממון בין בני-הזוג, תשל"ג-1973 1 פרק ראשון: הסדר מוסכם 1. הסכם ממון הסכם בין בני-זוג המסדיר יחסי-ממון שביניהם (להלן – הסכם-ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב. 2. אישור ואימות (תיקון: תשנ"ה, תשס"ט) 3 (א) הסכם-ממון טעון אישור בית המשפט לעניני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט [...]

לקרוא עוד...