התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

פסול דין

נוספים : קטין | מינוי אפוטרופוס לדין, לגוף ולרכוש

בית המשפט רשאי להכריז "פסול דין" על אדם אשר סובל ממחלת נפש או מליקוי בשכלו אשר אינו מסוגל לדאוג לענייניו. את הבקשה יכולים להגיש קרובי משפחתו של האדם, או בן זוגו או היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו. הכרזת "פסול דין" על ידי בית המשפט תעשה רק לאחר שביהמ"ש שמע את האדם או נציגו. אם [...]

לקרוא עוד...

קטין

נוספים : פסול דין | מינוי אפוטרופוס לדין, לגוף ולרכוש

קטין הוא אדם שאינו בוגר על פי חוק. אדם שאינו קטין מכונה בעגה המשפטית בגיר. בישראל קטין הוא אדם שגילו  קטן מ-18 שנים. בישראל מקבל ילד מספר זהות עם לידתו, אך עם הגיעו לגיל 16 הוא מחויב להסתובב עם תעודת זהות עליו. בהגיע ילד לגיל עשר אין ההורים יכולים להמיר את דתו בלי הסכמתו. מגיל 12 נושאים ילדים [...]

לקרוא עוד...

מינוי אפוטרופוס לדין, לגוף ולרכוש

נוספים : פסול דין | קטין

מינוי אפוטרופוס לעניין זקנה סעיף 33(א) לחוק מחלק את אוכלוסית הקשישים אשר מגבילים את כשרותם המשפטית וזקוקים למינוי אפוטרופוס ל-2 קבוצות: פסולי דין ואדם אחר שאינו יכול באופן קבוע או זמני, לדאוג לעניניו, כולם או חלקם ואין מי שיכול לדאוג להם במקומו. אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו מכל סיבה אך יש מי שיכול ומוכן לדאוג לנכסיו לא [...]

לקרוא עוד...