התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

סירוב הבעל לשלם מזונות

נוספים : מדור ספציפי | שלילת מזונות אישה | זכאות אישה למזונות

במקרים בהם הבעל מסרב לשלם לאישה את מזונותיה עומדת בפניה האפשרות לדרוש ממנו קבלת גט ולהתגרש, שכן בהתנהגותו זו הוא מפר את ההבטחה שנתן לה במועד הנישואין שבה נאמר כי הבעל מתחייב לדאוג לכלכלתה של אשתו לרבות למדורה ולכיסוי צרכיה ומזונותיה. אישה אשר מחזיקה בהחלטה למזונות זמניים או בפסק דין למזונות  ובעלה מסרב לפעול על [...]

לקרוא עוד...

מדור ספציפי

נוספים : סירוב הבעל לשלם מזונות | שלילת מזונות אישה | זכאות אישה למזונות

לכל אישה, מתוקף זכאותה למזונות אישה מבעלה, ישנה  זכות לדירת מגורים וקורת גג, או בשמה בשפה המקצועית  -  "מדור ספיציפי". במהלך הגירושין יכולה האישה לדרוש בבית הדין הרבני כי יתאפשר לה להמשיך ולגור בבית בו התגוררה במהלך הנישואין. צו מדור ספציפי אשר ניתן  על ידי בית הדין הרבני בעבור אישה,  נרשם בלשכת רישום המקרקעין או [...]

לקרוא עוד...

שלילת מזונות אישה

נוספים : סירוב הבעל לשלם מזונות | מדור ספציפי | זכאות אישה למזונות

בעל מחויב במזונות אישה כל עוד הם נשואים. כתוצאה מקשר הנישואין, רוכש הבעל זכות להכנסות האישה מעבודה ("מעשה ידיה"). בתמורה, חייב הבעל לפרנס את אישתו כל עוד הם נשואים. ניתן לקזז בין המזונות המגיעים לאישה, לבין זכות הבעל להכנסות האישה מעבודתה. האישה יכולה לאמר, "אינני רוצה מזונות ממך, ואינני רוצה לתת לך את הכנסתי". המדובר, [...]

לקרוא עוד...

זכאות אישה למזונות

נוספים : סירוב הבעל לשלם מזונות | מדור ספציפי | שלילת מזונות אישה

כל עוד בני הזוג נשואים אישה זכאית למזונות מבעלה. התנהגויות מסוימות של האישה עלולות לשלול ממנה זכאותה. לשאלת הזכאות יש חשיבות מכרעת, שכן אישה המקבלת מזונות יכולה לנהל מאבק ממושך על חשבון הבעל, ולכפות עליו תנאים, שספק אם היה מסכים להם מלכתחילה. חיוב בעל במזונות אישתו כולל את כל הצרכים הנדרשים לקיומה ורווחתה לרבות מזון, [...]

לקרוא עוד...