התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

מזונות ילדים מסבא וסבתא

נוספים : סירוב האב לשלם מזונות | הפחתת מזונות ילדים | הגדלת מזונות ילדים | דמי טיפול | מדור ואחזקתו | גובה המזונות

חיוב בתשלום מזונות על ידי קרובים מדרגה שנייה מוסדר בחוק דיני משפחה בסעיפים 4 ו – 5. בסעיף 4 לחוק נכתב כי החייב הישיר אחרי הוריו ואימו של הקטין בתשלום מזונות הם סבו וסבתו. בסעיף 5 לחוק מפורטים שלשה תנאים החייבים להתקיים בכדי שניתן יהיה לאלץ את הסב והסבתא בתשלום מזונות עבור נכדיהם: מצבם הכלכלי יאפשר [...]

לקרוא עוד...

סירוב האב לשלם מזונות

נוספים : מזונות ילדים מסבא וסבתא | הפחתת מזונות ילדים | הגדלת מזונות ילדים | דמי טיפול | מדור ואחזקתו | גובה המזונות

נשים רבות, אשר אוחזות בפסק דין למזונות ילדים נתקלות לא אחת בסירוב של האב לשלמם. הפרה של פסק דין למזונות או הסכם גירושין  הכולל תשלום מזונות ילדים היא הפרה חמורה ביותר ולמעשה מדובר בבזיון בית המשפט. דרך אחת להתמודד עם סרבן תשלום מזונות היא באמצעות פתיחת תיק בלשכת ההוצאה לפועל כנגדו. במסגרת תיק הוצאה לפועל, תוכל האישה [...]

לקרוא עוד...

הפחתת מזונות ילדים

נוספים : מזונות ילדים מסבא וסבתא | סירוב האב לשלם מזונות | הגדלת מזונות ילדים | דמי טיפול | מדור ואחזקתו | גובה המזונות

הלכה פסוקה היא כי פסקי דין במזונות אינם פסקי דין חלוטים וניתן לערער עליהם במרוצת השנים. השופטים אינם נביאים ואין להם את היכולת לצפות שינויי נסיבות מהותיים בצרכי הקטינים מחד, ובצרכי האב מאידך. לאור זאת  פעמים רבות מוגשות לבתי המשפט תביעות על ידי האב להפחתת מזונות. יחד עם זאת תביעה להפחתת מזונות היא תביעה קשה ועל תובע הפחתת [...]

לקרוא עוד...

הגדלת מזונות ילדים

נוספים : מזונות ילדים מסבא וסבתא | סירוב האב לשלם מזונות | הפחתת מזונות ילדים | דמי טיפול | מדור ואחזקתו | גובה המזונות

דמי מזונות נפסקים על ידי בית המשפט תוך ניסיון לחזות את צורכיהם של הילדים – בהווה ובעתיד. יחד עם זאת, השופט הוא לא מלאך או נביא.  לכן פעמים רבות משתנות בעתיד הנסיבות בהתאם לצרכי הילדים ולא אחת מוגשות תביעות להגדלת דמי מזונות לביהמ"ש. תביעה להגדלת מזונות יכולה להיות מוגשת על ידי ההורה המשמורן ו/או על ידי הקטינים עצמם. בתי [...]

לקרוא עוד...

דמי טיפול

נוספים : מזונות ילדים מסבא וסבתא | סירוב האב לשלם מזונות | הפחתת מזונות ילדים | הגדלת מזונות ילדים | מדור ואחזקתו | גובה המזונות

לגבי ילדים עד גיל 6 דמי הטיפול הינם חלק מהצרכים ההכרחיים של הקטין. לגבי ילדים מעל גיל 6 אין הדבר כך והחיוב בדמי טיפול הוא מדין צדקה. השאלה מהו הערך הכלכלי של הטיפול בילדים במקום בו הורה אחד נושא בכל הנטל הזה בגפו? תביעה זו נקראת "דמי טיפול". לעניין זה, ההלכה הפסוקה קבעה כי חובת [...]

לקרוא עוד...

מדור ואחזקתו

נוספים : מזונות ילדים מסבא וסבתא | סירוב האב לשלם מזונות | הפחתת מזונות ילדים | הגדלת מזונות ילדים | דמי טיפול | גובה המזונות

מדור ואחזקתו נכללים כחלק מהרכבים המוגדרים כצרכים הכרחיים במזונות. בפסיקה נקבע כי צרכים אלו הינם הצרכים החיוניים שבלעדיהם לא ניתן להתקיים. הפסיקה הגדירה וקבעה כי הם כוללים מזון, הלבשה והנעלה, מדור ואחזקתו, צרכי חינוך וצרכים רפואיים. בהתאם לפסיקת בתי המשפט על האב לשאת ב- 30% משכר הדירה כאשר מדובר בילד אחד, 40% כאשר ישנם שני ילדים, [...]

לקרוא עוד...

גובה המזונות

נוספים : מזונות ילדים מסבא וסבתא | סירוב האב לשלם מזונות | הפחתת מזונות ילדים | הגדלת מזונות ילדים | דמי טיפול | מדור ואחזקתו

ככלל אב יהודי חייב בדמי מזונותיו של ילדיו הקטינים באופן מוחלט עד גיל 15. צרכים אלו מתחלקים לצרכים בסיסיים כגון מדור, אוכל, בגדים, ולצרכים מדין צדקה הכוללים הוצאות חינוך, נסיעות, טיולים, חוגים, קייטנות וכדו’. דמי המזונות מחושבים על פי גיל הילדים  באופן הבא: עד גיל 6 – חובה אבסולוטית של האב למזונות ילדיו, הן ההכרחיים והן [...]

לקרוא עוד...