התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

תסקיר פקידת סעד

נוספים : חטיפת ילדים | תסמונת ניכור הורי | בדיקת מסוגלות הורית | משמורת משותפת | הפרת הסדרי ראיה | הסדרי ראיה

אחד הכלים המצויים בידיו של בית המשפט או בית הדין כאשר מתקיים סכסוך במשפחה, המגיע לפתחם הוא להזמין תסקיר סעד מאת פקידת סעד, שהינה עו"ס עם התמחות במשפחה. כלי זה שימושי במיוחד כאשר יש ויכוח בנושא משמורת ילדים, הסדרי ראיית ילדים וכיוצ"ב. במסגרת תפקידה פקידת הסעד אמורה להיפגש עם הצדדים וילדיהם, לבחון את מקום מגורי [...]

לקרוא עוד...

חטיפת ילדים

נוספים : תסקיר פקידת סעד | תסמונת ניכור הורי | בדיקת מסוגלות הורית | משמורת משותפת | הפרת הסדרי ראיה | הסדרי ראיה

במאי 1991 נחקק בישראל חוק המיישם את אמנת האג בדבר חטיפת ילדים, ומכיל אותה במערכת המשפט בישראל. החוק מורכב מחלק הצהרתי וחלק מעשי המציג את ההוראות הספציפיות לשם מימושו. החוק גרם לשינוי מהותי בדין ובנוהג שעוסק בנושא חטיפת ילדים בישראל. בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד עד גיל 16 הורחק [...]

לקרוא עוד...

תסמונת ניכור הורי

נוספים : תסקיר פקידת סעד | חטיפת ילדים | בדיקת מסוגלות הורית | משמורת משותפת | הפרת הסדרי ראיה | הסדרי ראיה

הגידול בשיעור הנישואין המסתיימים בתוצאת גירושין , בצירוף העובדה שיותר ויותר אבות החלו לנהל מאבקים באשר משמורת , הסדרי הראייה לגבי הילדים, הם שחשפו את התופעה של ניכור הורי. ההגדרה של תסמונת ניכור הורי היא, סירוב של הילד לקיים קשר עם אחד ההורים. מכאן מגיע גם השימוש במונח 'סרבנות קשר' כביטוי נרדף לתסמונת ניכור הורי, אף שאין זה [...]

לקרוא עוד...

בדיקת מסוגלות הורית

נוספים : תסקיר פקידת סעד | חטיפת ילדים | תסמונת ניכור הורי | משמורת משותפת | הפרת הסדרי ראיה | הסדרי ראיה

שאלת המשמורת על הילדים מתייחסת באופן ספציפי ליכולתו של כל אחד מבני הזוג לשמש כהורה מתאים לילד, והדגש הוא על מסוגלותו של אותו הורה לענות על צרכיו של הילד. נכון להיום, קובע חוק הכשררות המשפטית והאפוטרופסות, כי כל עוד אין סיבות חזקות כנגד , עדיף לילד לגדול ולהתחנך על ידי אמו לפחות עד הגיעו לגיל [...]

לקרוא עוד...

משמורת משותפת

נוספים : תסקיר פקידת סעד | חטיפת ילדים | תסמונת ניכור הורי | בדיקת מסוגלות הורית | הפרת הסדרי ראיה | הסדרי ראיה

הגדרת משמורת משותפת הינה למעשה,  הסדר בו מוגדרים שני ההורים כמשמורנים על ילדיהם, ובהתאם לכך חולקים ביניהם באופן שווה את נטל גידול הילדים והטיפול בהם. כאשר נקבעת משמורת משותפת אזי לילד יש בעצם 2 בתים אחד אצל האם והשני אצל האב, כאשר השהות של הקטין מתחלקת בין ההורים שווה בשווה ועליהם לדאוג שבכל אחד מהבתים [...]

לקרוא עוד...

הפרת הסדרי ראיה

נוספים : תסקיר פקידת סעד | חטיפת ילדים | תסמונת ניכור הורי | בדיקת מסוגלות הורית | משמורת משותפת | הסדרי ראיה

השאלה באילו כלים משפטיים נעשה כיום שימוש בסיטואציות של הפרת הסדרי ראיה תלויה בעיקר בזהות הצד המפר. הכלים המשפטיים בהם נעשה כיום שימוש להתמודדות עם סיטואציה בה ההורה המשמורן הוא המפר את הסדרי הראיה, רחבים יותר מהסיטואציה בה ההורה הלא משמורן מפר את הסדרי הראיה. נשים רבות המשמשות כהורה המשמורן של הקטין נוטות להפר את הסדרי [...]

לקרוא עוד...

הסדרי ראיה

נוספים : תסקיר פקידת סעד | חטיפת ילדים | תסמונת ניכור הורי | בדיקת מסוגלות הורית | משמורת משותפת | הפרת הסדרי ראיה

כאשר זוג הורים מחליט על גירושין,  באופן טבעי השאלה המרכזית העולה בדיונים בין הצדדים היא שאלת המשמורת והחזקה על הילדים. על פי רוב, יקבע בית המשפט הורה אחד כמשמורן ויזכה אותו בכך שהילדים יהיו בחזקתו, יגורו בביתו והוא יהיה אחראי על כל צרכיהם. בית המשפט אינו מפקיר את ההורה השני וקובע בעבורו מועדים קבועים ומוסדרים [...]

לקרוא עוד...