התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

מזונות זמניים

נוספים : משמורת זמנית | צו מניעה | צו עיקול | צו עיכוב יציאה מהארץ

במסגרת תביעת המזונות ניתן להגיש בקשה למזונות זמניים. בקשה זו מוגשת לאחר הגשת כתב התביעה ולאחר שהוגש לביהמ"ש כתב הגנה מטעם הבעל. ביהמ"ש רשאי לקבוע מזונות זמניים, לאחר הגשת בקשה בעניין זה ולאחר שדרש וקיבל את תגובת הצד שכנגד וזאת אף לפני שהתקיים הדיון הראשון בביהמ"ש. הלכה פסוקה היא כי מזונות זמניים הינם סעד הניתן [...]

לקרוא עוד...

משמורת זמנית

נוספים : מזונות זמניים | צו מניעה | צו עיקול | צו עיכוב יציאה מהארץ

הגדרת המשמורת המונחים הקיימים על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הם אפוטרופסות וחזקה שמכונה לעיתים גם משמורת כדלקמן: ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים. אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, [...]

לקרוא עוד...

צו מניעה

נוספים : מזונות זמניים | משמורת זמנית | צו עיקול | צו עיכוב יציאה מהארץ

צו מניעה הוא צו הניתן על ידי בית המשפט או בית הדין לפיו יהיה אדם מנוע מלעשות פעולה המנוגדת לצו. צו המניעה נמנה עם שורה של סעדים שיכול בית המשפט להעניק לתובע, המנויים בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. סע' 1 לתקנות מגדיר סעד זמני כ"סעד שניתן להבטחת קיומו התקין של ההליך או ביצועו היעיל של פסק [...]

לקרוא עוד...

צו עיקול

נוספים : מזונות זמניים | משמורת זמנית | צו מניעה | צו עיכוב יציאה מהארץ

צו עיקול זהו צו שניתן ע"י בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני אשר מורה על עיקול הרכוש הנמצא בבעלות הצד השני. פעמים רבות בן הזוג המחזיק במרבית הרכוש המשותף נוהג לנקוט בפעולות שונות להברחת הרכוש עם הפתיחה בהליכים משפטיים כדי למנוע מבן הזוג השני לקבל את חלקו. הברחת הרכוש יכולה להתבצע בדרכיםרבות: מכירת הרכוש, חלוקת מתנות, [...]

לקרוא עוד...

צו עיכוב יציאה מהארץ

נוספים : מזונות זמניים | משמורת זמנית | צו מניעה | צו עיקול

צו עיכוב יציאה מן הארץ ניתן לקבל מבית המשפט לענייני משפחה או מבית הדין הרבני. ניתן לקבל צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד ילדים או כנגד הבעל או האישה. כדי למנוע הברחת קטינים מן הארץ ללא הסכמת שני הוריהם, וכנגד מי שחייב במזונות (בדרך כלל האב) על מנת למנוע מצב שיברח לחו"ל וישאיר את ילדיו ללא [...]

לקרוא עוד...