התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

מזונות מהעיזבון

נוספים : יורש על פי דין | התנגדות לצוואה | חשיבות הצוואה | סוגי צוואות

 הבעל חייב לזון ולפרנס את אשתו כפי הרגלה וצורכה ויש האומרים שהוא חייב לפרנס אותה ברמה קצת יותר גבוהה מזו של עצמו שהרי הוא חייב לכבד אותה יותר מגופו (ח"מ סי' ע' סק"ג בשם הרמב"ם)- כלל זה נקרא "עולה עמו ואינה יורדת"(כתובות מ"ח, ס"א טוש"ע רסי' ע'). כלל הוא, כי "זכות המזונות של האלמנה היא [...]

לקרוא עוד...

יורש על פי דין

נוספים : מזונות מהעיזבון | התנגדות לצוואה | חשיבות הצוואה | סוגי צוואות

ירושה על פי חוק היא העברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין. אם המנוח הותיר אחריו צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי צוואה, היורשים הם האנשים, הגופים והישויות המשפטיות המופיעים בצוואה, וחלוקת העיזבון מתבצעת על פי החלוקה בצוואה. במקרה שאין צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי דין, והיורשים הם קרוביו של הנפטר, על פי [...]

לקרוא עוד...

התנגדות לצוואה

נוספים : מזונות מהעיזבון | יורש על פי דין | חשיבות הצוואה | סוגי צוואות

לאחר שצוואת המנוח הוגשה לרשם הירושה על מנת לקבל תוקף, יכול ויהיו מתנגדים שונים למתן התוקף לצוואה, במצב דברים זה המתנגד לצוואה יוכל להגיש בקשת התנגדות לקיום הצוואה. לאחר שתוגש ההתנגדות יועבר הדיון בהתנגדות באופן אוטומאטי לבית המשפט לענייני משפחה. מהם הסיבות שניתן להעלות בהתנגדות לצוואה? חוק הירושה מציין מספר מקרים אשר בהתקיימם הצוואה תהיה מבוטלת [...]

לקרוא עוד...

חשיבות הצוואה

נוספים : מזונות מהעיזבון | יורש על פי דין | התנגדות לצוואה | סוגי צוואות

חוק הירושה קובע כי במות אדם עובר עזבונו ליורשיו. היורשים יכולים להיות יורשים עפ"י דין או זוכים עפ"י צוואה כאשר ברירת המחדל היא שבהעדר צוואה, יורשים את המוריש היורשים עפ"י דין. לדוגמא זוג המצוי בהליך של גירושין או פרידה שטרם נסתיימו בגט, כדאי ומומלץ לערוך צוואה אשר תשקף את רצונו, שכן בלעדי צוואה עלולה להיווצר בעיה [...]

לקרוא עוד...

סוגי צוואות

נוספים : מזונות מהעיזבון | יורש על פי דין | התנגדות לצוואה | חשיבות הצוואה

חוק הירושה מכיר ב-4  סוגי צוואות: צוואה בכתב יד – צוואה הכתובה כולה בידי המצווה, וחתומה בחתימתו ובכתב ידו. על פי סעיף 19 לחוק הירושה, גם התאריך על גבי הצוואה צריך להיות בכתב ידו של המצווה. צוואה בפני עדים - צוואה הנעשית בכתב וחתומה בידי המצווה ובפני שני עדים. על פי סעיף 20 לחוק הירושה, המצווה [...]

לקרוא עוד...