התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

רכוש שניתן במתנה או ירושה

נוספים : זכויות סוציאליות ופנסיה | חלוקה לא שוויונית | נכסי קריירה ומוניטין | פירוק שיתוף | איזון משאבים | יחסי ממון

כאן נשאלת השאלה האם רכוש שניתן במתנה ו/או בירושה במהלך חיי הנישואין של בני זוג הינו בר איזון? התשובה לשאלה זו הינה קשה ותשובתה אינה חד משמעית ויש ללמוד על כך מנסיבות של כל מקרה ומקרה. לפי הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג – 1973. שאלה זו תמצא את פתרונה על פי כוונת הצדדים, שיש [...]

לקרוא עוד...

זכויות סוציאליות ופנסיה

נוספים : רכוש שניתן במתנה או ירושה | חלוקה לא שוויונית | נכסי קריירה ומוניטין | פירוק שיתוף | איזון משאבים | יחסי ממון

זכויות סוציאליות בגין פנסיה ופרישה וכן יתר הזכויות הסוציאליות כגון (קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים וכיוצ"ב) נכללים במסגרת הנכסים שיש לחלקם בין בני זוג במועד גירושין. פסיקת בתי המשפט במספר רב של פסקי הדין שדנו בעניין חלוקת הזכויות הסוציאליות קבעה שחלוקת התפקידים בין בני זוג, נעשית לטובת התא המשפחתי כולו, כאשר כל אחד מבני [...]

לקרוא עוד...

חלוקה לא שוויונית

נוספים : רכוש שניתן במתנה או ירושה | זכויות סוציאליות ופנסיה | נכסי קריירה ומוניטין | פירוק שיתוף | איזון משאבים | יחסי ממון

על פי דין כל זכויותיהם הכספיות, רכושיות, ממוניות, של בני הזוג, צריכות להתחלק שווה בשווה לעת גירושין. עפ"י סעיף 8 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, ניתן לפגוע בבסיס איזון המשאבים ולחלק את הרכוש בין בני הזוג, במקרים מסוימים, חלוקה לא שוויונית. בתי המשפט, משתמשים בסעיף 8 לחוק יחסי ממון במשורה ולא בכדי. במספר פסקי [...]

לקרוא עוד...

נכסי קריירה ומוניטין

נוספים : רכוש שניתן במתנה או ירושה | זכויות סוציאליות ופנסיה | חלוקה לא שוויונית | פירוק שיתוף | איזון משאבים | יחסי ממון

נכסי הקריירה, מוגדרים, בפסיקה הישראלית, ככושרו של האדם להשתכר, והם מורכבים, פרט לכישוריו של האדם, גם מיסודות נוספים כגון: השכלה, ניסיון ומוניטין שנרכשו לאורך תקופת הקשר הזוגי. לרוב ההתפתחות המקצועית (נכסי קריירה, מוניטין עסקי או מוניטין אישי) של כל אחד מבני-זוג קשורה זו בזו. בני זוג עשויים לוותר על השכלה או על משרה, לעבוד או [...]

לקרוא עוד...

פירוק שיתוף

נוספים : רכוש שניתן במתנה או ירושה | זכויות סוציאליות ופנסיה | חלוקה לא שוויונית | נכסי קריירה ומוניטין | איזון משאבים | יחסי ממון

פירוק שיתוף משמעותו הליך בו צד מעוניין פונה לביהמ"ש הנכבד על מנת לפרק את השותפות בין השותפים בנכס מסוים, בדר"כ בהליך של מכירה וחלוקת התמורה בין השותפים ובמקרה של גירושין בין בני הזוג. כל אדם שהינו בעלים של נכס בשותפות עם אחר, יכול ורשאי בכל עת, לפנות לבית המשפט ולדרוש את מכירתו של הנכס (לפרק [...]

לקרוא עוד...

איזון משאבים

נוספים : רכוש שניתן במתנה או ירושה | זכויות סוציאליות ופנסיה | חלוקה לא שוויונית | נכסי קריירה ומוניטין | פירוק שיתוף | יחסי ממון

איזון משאבים הינו הדרך המשפטית לחלוקת רכוש בין בני הזוג שאין ביניהם הסכם ממון והם התחתנו לאחר חקיקת חוק יחסי ממון בין בני זוג, משמע משנת 1974. על בני הזוג שנישאו לאחר ה-1.1.1974, חל חוק יחסי ממון בין בני זוג, אשר מגדיר הסדר איזון משאבים נדחה. מדובר בשיתוף אובליגטורי דחוי לפיו במקרה של פקיעת נישואין עקב גירושין, או [...]

לקרוא עוד...

יחסי ממון

נוספים : רכוש שניתן במתנה או ירושה | זכויות סוציאליות ופנסיה | חלוקה לא שוויונית | נכסי קריירה ומוניטין | פירוק שיתוף | איזון משאבים

יחסי ממון בין בני זוג נשואים מוסדרים בחוק יחסי ממון. יחסי הממון נוצרים מכוח החיים המשותפים המנוהלים בין בני זוג. יחסי ממון מגובשים בשני הסדרים לפי השנה בה נישאו בני הזוג ומעמדם. זוגות שנישאו לפני 1.1.74 וזוגות שלא נישאו ונחשבים ידועים בציבור תחול עליהם הלכת השיתוף- הלכת השיתוף היא הסדר שיתוף נכסים, פרי חקיקה שיפוטית. [...]

לקרוא עוד...